>Maatschappelijke accommodaties

 

Maatschappelijke accommodaties

Een maatschappelijke accommodatie uit het boekjeWaar gaat over?

Afgebeeld is de maatschappelijke accommodatie De Brink in Amersfoort. Maatschappelijke accommodaties als scholen, wijkcentra en bibliotheken komen echter steeds meer onder druk. De trend is: ‘Liever activiteiten dan stenen’. Buurthuizen moeten door vrijwilligers worden beheerd. Scholen stoten locaties af omdat deze niet meer te exploiteren zijn. Is deze kaalslag van accommodaties altijd de oplossing?  

Wat komt er op u af?

In het kader van de decentralisatie sociaal domein zullen gemeenten zich de komende tijd opnieuw moeten beraden over nut en noodzaak van hun accommodaties. Het regulier onderhoud van basisscholen wordt in 2015 bij schoolbesturen neergelegd. Investeringen in de huisvesting van het Primair Onderwijs worden ook per 2015 met ruim 40% verlaagd. De gemeente houdt echter dezelfde zorgplicht en moet dus blijven betalen.

Wat kan vdh voor u doen?

U krijgt van ons een financiële onderbouwing of het sluiten van een gebouw noodzakelijk is. Misschien biedt slimmer investeren en beheren ook uitkomst! Daarbij geven wij aan hoe dit te organiseren en uit te voeren is. Uw inhoudelijke kaders en uitgangspunten zijn daarbij voor ons leidend.

Waarom kunnen we dit als de beste?

  • Wij hebben ruime inhoudelijke ervaring op het gebied van het Sociale én het Stedelijk Domein.
  • Wij verzorgen de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming van A tot Z.
  • We gaan door tot we de meest optimale oplossing hebben die toepasbaar is in uw situatie.

U heeft minstens 40 jaar plezier van een efficient gebouw, neem daarom direct contact met ons op.

Disclaimer | Privacy | Voorwaarden | Sitemap | © 2020 vdh managers