>>Alphen aan den Rijn: oud zeer oplossen + verbet...

 

Alphen aan den Rijn: oud zeer oplossen + verbeterde relatie = slag naar de toekomst

Meer dan 100 aandachtspunten

In Alphen aan den Rijn is VDH betrokken bij de onderwijshuisvesting. De laatste 2 jaar is gewerkt aan achterstallig onderhoud over de periode van 2004 tot 2009. Er was wel beleid geformuleerd, maar de uitvoering liet te wensen over. In 2009 zijn de knelpunten, problemen en vragen van schoolbesturen over de huisvesting en bekostiging boven water gehaald. Dat resulteerde in een lijst van meer dan 100 aandachtspunten. Die punten werden getoetst op het bestaande beleid, gemaakte afspraken en huisvestingsprogramma’s. Vdh nam deel aan het ambtelijk overleg, waarin oplossingen werden gezocht en kosten geraamd. Bij gebrek aan  overeenstemming werden kwesties in bestuurlijk overleg gebracht. Zo nodig werd per schoolbestuur een package-deal gesloten inclusief daarbij behorend budget. Ook werd spoed gezet achter te lang in voorbereiding zijnde nieuwbouwprojecten basis- en speciaal onderwijs.

Sleutel tot succesvolle implementatie

Het wegwerken van het achterstallig onderhoud en het doorpakken op nieuwbouwprojecten heeft de sfeer en relaties tussen gemeente en schoolbesturen aanzienlijk verbeterd, waarna de slag naar de toekomst gemaakt kon worden.

Parallel aan de inventarisatie werd gewerkt aan de actualisatie van gegevensbestanden over de onderwijshuisvesting middels stamkaarten en het laten opstellen van een leerlingenprognose.
Beide dienden als basis voor een op te stellen Masterplan onderwijshuisvesting 2010 – 2014. Hierin wordt voorzien in vervangende nieuwbouw voor het voortgezet (speciaal) onderwijs: 3 scholen voor VO, 1 voor VSO en 2 leerparken. Hiermee is ca. € 80 miljoen gemoeid.

Baat bij een professionele relatie

Voor de uitvoering is een projectorganisatie opgezet. Op dit moment wordt de start van de uitvoering van het Masterplan voorbereid (locatieonderzoek, co-financiering door de schoolbesturen, juridische vormgeving). Naar verwachting zullen eind dit jaar de eerste projecten in voorbereiding worden genomen.

Maatgevend voor een goede uitvoering van het Masterplan onderwijshuisvesting zal naar verwachting zijn dat in- en externe partijen in gedrag en handelen gericht blijven op het nu afgesproken ambitie-niveau en de daarbij behorende beleidsdoelen, ook in tijden van krimp. Over de wijze waarop dit kan worden bereikt kunt u gratis ons format opvragen over de implementatie van beleid op info@vdh-managers.nl.

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers