>>Archief

 

Vdh realiseert met Design&Build en gereduceerd budget politiebureau Leidsche Rijn

Met de methode Design&Build heeft de Politie Utrecht een hoogwaardig bureau in Leidsche Rijn gekregen dankzij scherp programma van eisen, selectieleidraad en dito risico-analyse op kritieke procesonderdelen. Vdh voerde projectleiding en bleef binnen het, vanwege bezuinigingen... Lees verder

Alphen aan den Rijn: oud zeer oplossen + verbeterde relatie = slag naar de toekomst

Om beleidsinhoud ingevoerd te krijgen is samenwerking noodzakelijk. Door te sturen op gezamenlijk gedrag heeft vdh managers in Alphen aan de Rijn succes geboekt. Lees verder

Polderaanpak maatschappelijk vastgoed in Almere

Zoals vele andere gemeenten voelt ook Almere zich verantwoordelijk voor een adequaat voorzieningenniveau en/of gebouwenbeheer. Zeker met de dreigende donkere financiële wolken op de achtergrond is dit een steeds belangrijker zorg voor de lokale overheid. Lees verder

Wat betekent duaal bestuur? Highligts voor nieuwkomers in gemeentebesturen

In een workshop van 2 dagdelen worden de leerpunten uit de Wet Dualisering Gemeenten gelegd tegen de begrippen kaderstelling & control van de gemeenteraad en beleidsuitvoering door het College van B&W. Een uitgelezen kans voor nieuwe raads- en collegeleden om zich snel de gem... Lees verder

Toezicht op scholen gemoderniseerd 'Wetsvoorstel goed bestuur, goed onderwijs'

Naar verwachting krijgt op 1 augustus 2010 het wetsvoorstel 'Goed bestuur, goed onderwijs' kracht van wet. Dit betekent voor gemeenten en scholen dat de slag kan worden gemaakt van vrijwilligersbestuur naar bijvoorbeeld een Raad van Toezicht met een rector/bestuurder. Hiermee... Lees verder

ICT een must? Juridisch getouwtrek bij inrichting van nieuwe schoolgebouwen

Op basis van een recente rechterlijke uitspraak is een gemeente verplicht om een infrastructuur voor bekabeling van een ICT-netwerk bij de nieuwbouw van scholen aan te brengen. De model-verordening huisvesting legt de gemeente deze plicht niet op. Het Ministerie van OCW houdt... Lees verder

Disclaimer | Privacy | Voorwaarden | Sitemap | © 2020 vdh managers