>>Capelle ad IJssel: investeren + dekkende exploi...

 

Capelle ad IJssel: investeren + dekkende exploitatie van MFA's

‘De auto aanschaffen is geen kunst, een volle benzinetank voor jaren des te meer’ Capelle ad IJssel: multifunctioneel bouwen nu, de realiteit in beheer/exploitatie straks.

In deze gemeente van ca.75.000 inwoners hebben we de projecten voor de realisatie van Multi Functionele Accommodaties (MFA) met bijbehorende  investerings- en exploitatieopzet in beeld gebracht. Eerst is geadviseerd en besloten op juridische eigendomspositie, het opmaken van splitsingsakten en overdracht van gebouwdelen. De (over-)capaciteit van scholen speelt hierin tevens een rol. Dit en het maken van een beheermodel voorkomt dat de gemeente als ‘toekomstige chipknip voor MFA-tekorten’ gaat fungeren. Met een vereniging van eigenaren en huurovereenkomsten met gebruikers is dit verder uitgewerkt.  In een gebruikersoverleg zijn demarcatieoverzichten vastgesteld waarin staat wie zorg en bekostiging heeft voor welke ruimten.

Zoals bij vele andere mfa-projecten die vdh managers in het land begeleid is, mede gelet op  bezuinigingen, ook in Capelle aan den IJssel de discussie gaande over het doelgroepenbeleid. Wat moet worden gesubsidieerd bij een kostprijsdekkende huur vanuit vastgoed? Wat zijn dan ‘de knoppen’ waaraan je kan draaien? Hoe genereren we met welke (commerciële) dragers inkomsten als gemeente?  Over tot nu toe nauwelijks bespreekbare onderwerpen zijn zaken gedaan. Kennis van de vastgoedkant, de welzijnswereld en het politieke bedrijf maakt dat vdh managers daarin een veelgevraagde partner van gemeenten is.

Met diverse gemeenten is de begeleiding van een MFA gestart met een ‘aftap-gesprek’. Hierin worden vragen en perceptie van de gemeente eerst tegen onze expertise aangehouden. In een dialoog van in- en externe partijen wordt een mindmap gemaakt over belangen en haalbaarheid van de gemeentelijke ambitie. Bel ons voor onverwachte en profijtelijke combinaties in onderwijs, welzijn en commercie nu bezuinigingen dit extra nodig maken.

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers