>>De Schakel ter beschikking van de nieuwe MFA Vo...

 

De Schakel ter beschikking van de nieuwe MFA Volkel

De Stichting Volkelse Gemeenschap, sedert 1967 eigenaar en beheerder van het gemeenschapshuis De Schakel, heeft besloten om het gebouw ter beschikking te stellen voor de bouw van een nieuwe Multi Functionele Accommodatie in Volkel.

Het gebouw heeft een feitelijke WOZ-waarde van € 430.00 euro, welk bedrag geheel ingezet zal worden voor de nieuwe MFA in Volkel. Vol-gens de voorzitter van de Stichting Volkelse Gemeenschap komt er dankzij deze overdracht een ruimer budget beschikbaar voor de bouw van de nieuwe MFA in Volkel. De gemeente Uden is blij met het besluit van de Stichting. De projectgroep kan nu aan de slag met de invulling van de nieuwe multifunctionele accommodatie.

Burgemeester Hellegers van Uden en Martien van den Elsen, voorzitter van de Schakel, zijn vandaag het volgende overeengekomen:

  • er is een gezamenlijke intentieverklaring opgesteld en ondertekend om de voortgang voor het tot stand komen van de nieuwe MFA te waarborgen
  • De intentieverklaring zal verder omvatten:
  • Werving van onroerend goed De Schalkel door de gemeente Uden
  • Door het Schakelbestuur ter beschikking stellen van het bedrag wat vrij komt met de over-dracht van het onroerend goed De Schakel
  • Het opheffen van de Stichting Volkelse Gemeenschap
  • Het op zich nemen door de gemeente van alle kosten, die zich bij deze of uit deze ophef-fuing voortvloeien
  • Het stichtingbestuur zal een eventueel voordeling saldo ter beschikking stellen aan de Multi functionele accommodatie
  • De gemeente Uden staat garant dat het gehele bedrag van de waarde van De Schakel ten gunste van de MFA te Volkel wordt besteed
Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers