>>Haalbaarheidsonderzoek vernieuwbouw Hoorn

 

Haalbaarheidsonderzoek vernieuwbouw Hoorn

Haalbaarheidsonderzoek vernieuwbouw Hoorn
  • Het uitgangspunt van Ronduit is dat bij voorgestane krimp in het VSO in de toekomst het samenwerkingsverband ook doelen moet stellen naar het V.O. om de ‘minst zware leerlingen’ ook echt te kunnen opvangen, evt met specialistische personele hulp uit het VSO.
  • Het VSO zal de meest zware doelgroep bedienen.
  • Als die doelen zwart op wit staan, dan zal dit ook gevolgen kunnen hebben voor de gebouwelijke samenstelling van de unilocatie Marketentster 2. Denk daarbij aan modulair bouwen wat inhoudt dat een deel van de bestaande school aan de Marketentster wordt opgeknapt en een deel wordt aangebouwd voor de opheffing van de locatie Dovenetel. Nader te bepalen welk deel van de unilocatie dan bij krimp geschikt is te maken voor andere aanvullende voorzieningen danwel wordt gesloopt. Bijvoorbeeld de renovatie moet 20 jaar mee en de nieuwbouw 40.

 

Effect van het haalbaarheidsonderzoek is dat de beleidsinhoudelijke vragen nu op tafel zijn gekomen.

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers