>>In company training: Geld verdienen door de inz...

 

In company training: Geld verdienen door de inzet van BCF

Beleidsgestuurde Contract Financiering ( BCF ) resulteert in scherper contracteren en aanspreken op resultaat. U stuurt met vooraf vastgestelde budgetten op inhoudelijke producten, die nodig zijn om maatschappelijke oplossingen te realiseren.

Een training van 1 dag levert u een eigen aanpak op, waarmee direct in de gemeente kan worden gestart. Een ervaren beleidsadviseur bij gemeentelijke welzijnsafdelingen en instellingen leert u in 10 stappen om:

  • op basis van politieke issues en de vraag van burgers een (bezuinigings-) opdracht te formuleren aan instellingen;
  • toetsingscriteria te maken waarop de prestaties van instellingen kunnen worden beoordeeld;
  • een BCF-aanpak te maken, rekening houdend met de professionaliteit van opdrachtgever en -nemer.

Vanwege de grote toepasbaarheid in de praktijk is vdh-managers gevraagd om ook tijdens het jaarcongres van het Landelijk Contact Gemeenten Welzijn (LCGW) op 12 en 13 mei 2011 een BCF-workshop te verzorgen.

Reactie raadslid uit Haaksbergen - 15-3-2011

"Dit hadden we 10 jaar eerder moeten weten."

Meldt u aan voor de training:

De trainingen worden gegeven in april en mei 2011.
Kosten bedragen per persoon € 500,00 ex BTW.
U kunt zich opgeven via info@vdh-managers.nl of bel voor informatie (033-25 86 533).

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers