>>Legt u zich neer bij vervanging van uw schoolge...

 

Legt u zich neer bij vervanging van uw schoolgebouwen basisonderwijs na 69 jaar?

Legt u zich neer bij vervanging van uw schoolgebouwen basisonderwijs na 69 jaar?

De Algemene Rekenkamer heeft berekend dat een schoolgebouw pas na 69 jaar kan worden vervangen. Met het geld uit Den Haag kan dat niet eerder. Gemeenten zijn gekort op hun budget en moeten steeds vaker nee verkopen. Maar u kunt ook geen 69 jaar wachten! Het basisonderwijs verandert snel en stelt steeds weer nieuwe eisen aan het schoolgebouw. Uw scholen worden daardoor minder geschikt voor het geven van onderwijs. Lees hieronder hoe in de praktijk dit dilemma kan worden aangepakt én opgelost!

VDH-managers helpt schoolbesturen om samen met de gemeente na 20 jaar tot renovatie te komen. De school is dan klaar voor veranderingen in het onderwijs en de energierekening blijft betaalbaar. De gemeente stelt nieuwbouw 20 jaar uit, wat welkom is bij een krapper budget. Volgens de PO-raad en de VNG is renovatie na 20 jaar gemiddeld 30% goedkoper dan nieuwbouw (brief 8 april 2016 aan de Tweede Kamer). Beide partijen profiteren hiervan.

Wij brengen u in 1 uur volledig op de hoogte hoe u in samenspraak met de gemeente tot een renovatie-aanpak per schoolgebouw kunt komen. In onze advisering geven wij aandacht aan:

  • wettelijke mogelijkheden
  • noodzakelijk budget versus rijksvergoeding
  • wijze van overleg met de gemeente
  • oplossingen plus uitvoeringsplan hoe aan te besteden en de uitvoering te begeleiden

Tijdens de uitvoering van onze opdracht verzorgen wij heldere communicatie naar uw bestuur, teams, medezeggenschap en de buurt.

Het stappenplan ligt voor u klaar! In een vrijblijvend gesprek lichten wij dit toe en snijden het plan op maat voor uw renovatie-strategie.

Wij gidsen u door het vakjargon en helpen uw vragen scherp te krijgen.

Neem contact met ons op

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers