>>Nieuwe school start in de open lucht

 

Nieuwe school start in de open lucht

Nieuwe school start in de open lucht

In de Alkmaarse VINEX-wijk Vroonermeer-Noord zal er een nieuwe openbare basisschool komen. De eerste huizen zijn al opgeleverd. De eerste inschrijvers ziet u op de foto’s.

Het College van B&W wilde in eerste instantie alleen bijzonder onderwijs toestaan in deze wijk. Met kennis van zaken en begeleiding van VDH-managers bij de onderhandelingen komt er met steun van bijna de gehele gemeenteraad van Alkmaar toch een openbare school.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de belangstelling van ouders voor openbaar onderwijs. Er zal, rekening houdend met de behoefte van ouders, een school komen die de nadruk legt op niet alleen basisvaardigheden als taal en rekenen maar ook thema’s opneemt, aansluitend aan op de visie van de wijk. Rust, ruimte en duurzaamheid zijn de pijlers voor de pioniers die de school en de wijk gaan dragen. VDH-managers begeleidt dit proces. Er zal een toekomstbestendig onderwijsconcept worden geboden wat in Alkmaar en omgeving nog niet bestaat. Hoe mooi is dat! Van harte uitgenodigd om hierover met ons in gesprek te komen. 

Adviseurs VDH-managers doen het hier voor.

Update: Alkmaarsche Courant 20 april 2017

Een nieuwe wijk, een nieuwe school. Alleen is het gebouw er pas eind 2018.

Vandaar dat Sem (7) en Norah Bedeke (8) zich samen met hun ouders gistermiddag in de open lucht kwamen aanmelden voor de nieuwe Vroonermeerschool, de eerste openbare school in de wijk. De ludieke actie luidde de inschrijving voor de nieuwe school in. Na de zomervakantie komen Sem en Norah in de uit twee klassen bestaande school die tijdelijk wordt ondergebracht in de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in de Vroonermeer-Zuid.

Daar maakt basisschool De Lispeltuut van de katholieke onderwijsstichting SAKS al gebruik van. Beide scholen verhuizen eind volgend jaar naar het nieuwe gebouw op de hoek bij de kruising van de N245 en de Keesman, waar ze ieder hun eigen accommodatie krijgen. Daar zullen naar verwachting ooit in totaal zo’n zeshonderd kinderen naar toe gaan.

 

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers