>>Onderzoek naar mogelijkheden Kulturhus

 

Onderzoek naar mogelijkheden Kulturhus

De gemeente wil nader onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van een zo breed mogelijk Kulturhus. “We willen weten welke organisaties willen samenwerken, op welke manier, wat dat gaat kosten en wat dit betekent voor de huisvesting”, verklaart verantwoordelijk wethouder Patrick ten Voorde. “Er zijn al eerder oriënterende gesprekken geweest met partijen, maar nu moet het concreter worden.”

Het Kulturhus zou een locatie kunnen worden voor allerlei maatschappelijke en sociale voorzieningen in Haaksbergen. Bijvoorbeeld de bibliotheek, de muziekschool, het theater, vrijwilligersdiensten, welzijnsvoorzieningen, het consultatiebureau en het Wmoloket bijeen in één gebouw. Er ontstaat dan één loket voor een heleboel maatschappelijke en sociale faciliteiten.

Een Kulturhus sluit prima aan bij de trend waarbij gemeenten een steeds grotere rol krijgen om bewoners bij te staan om mee te doen in de maatschappij. Ten Voorde: “Gemeenten gaan taken van andere overheden op zich nemen. We moeten dus nagaan hoe we onze inwoners - ook die inwoners die beperkingen hebben - zo goed mogelijk ondersteunen. Het bundelen van onze krachten en fysiek samenvoegen van voorzieningen in een Kulturhus is in onze ogen een goede gedachte.”

Behalve maatschappelijke organisaties kunnen volgens het college ook commerciële partijen passen binnen een Kulturhus. “We willen dit laten onderzoeken. Ik kan me voorstellen dat het interessant is om ook zorgaanbieders of een bank in het Kulturhus te hebben”, aldus de wethouder. Het is de bedoeling om het onderzoek in november af te ronden.

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers