>>Onderzoek zwembad De Wilder

 

Onderzoek zwembad De Wilder

De gemeente laat onderzoeken welke basisfuncties van het zwembad in haar ogen behouden moeten worden, welke financiële gevolgen dit heeft en hoe de gemeente het beste het eigendom en beheer van het zwembad kan organiseren. Uitgangspunt blijft een zwembad voor Haaksbergen.

Momenteel gaat er veel geld (ruim zes ton) naar zwembad De Wilder. Dat moet minder in de ogen van burgemeester en wethouders. B&W heeft voor de bezuinigingsvoorstellen van het college een korting van 190.000 euro op de gemeentelijke bijdrage opgenomen voor De Wilder. De laatste jaren zijn er exploitatietekorten en als er tekorten zijn, dan moet de gemeente bijspringen.

Het college vindt dat het financiële risico te groot wordt en dat dit een reden is om te heroverwegen wat de gemeente met het zwembad wil. Welke functies wil de gemeente in stand houden en welke subsidie is daarvoor nodig? In november worden de uitslagen van het onderzoek verwacht.

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers