>>Organisatieadvies vdh: Opvangen van krimp in de...

 

Organisatieadvies vdh: Opvangen van krimp in de kinderopvang

In de afgelopen jaren zijn organisaties in de kinderopvang ‘al doende’ gegroeid. Nu door bezuinigingen sprake is van krimp moeten zowel aan de basis als in de ondersteuning vaak pijnlijke maatregelen worden getroffen.

In verschillende scenario’s levert vdh oplossingen op het vlak van personeel, financiën, inhoud en organisatie aan en geeft (mede) richting en sturing aan het ingrijpende transformatieproces als volwaardig gesprekspartner voor bestuur, directie, medewerkers en OR.

Adviseurs van vdh worden gevraagd vanwege hun inhoudelijke kennis, analytisch vermogen, gevoel voor (politieke) verhoudingen en ruime ervaring met veranderingstrajecten.

Reacties, vragen of meer weten? Stuur een e-mail naar info@vdh-managers.nl.

Disclaimer | Privacy | Voorwaarden | Sitemap | © 2020 vdh managers