>>Professioneel vastgoedbeheer in de praktijk

 

Professioneel vastgoedbeheer in de praktijk

Professioneel vastgoedbeheer in de praktijk

In onze vorige e-newsuitgave lieten we Pelle Swart van schoolstichtingen SPOOR en OPSO in Purmerend aan het woord. Hij legde uit hoe zijn werkgever het vastgoedbeheer met ondersteuning van Inspectrum een professionele wending heeft gegeven.

In deze uitgave bekijken we met Hans van der Hek de situatie van De Spinaker, een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Hoorn. Hans van der Hek is daarbij betrokken als extern adviseur voor de Stichting Ronduit in Alkmaar. Onder Ronduit vallen 28 schoolgebouwen in Alkmaar, Den Helder en Hoorn. Hans van der Hek: “Inspectrum heeft met de nodige deskundigheid een nulmeting uitgevoerd.” 

"Inspectrum geeft nauwkeurig aan waar de schoen wringt"

De eerste indruk van De Spinaker kan onmogelijk positief zijn. Het schilderwerk bladdert en de gaten in de houten boeiboorden zijn niet te tellen. Ook binnen oogt de school vervallen en gedateerd. “Ietwat achterstallig onderhoud”, merkt Hans van der Hek op, die niet geheel toevallig bij De Spinaker heeft afgesproken.

Hans van der Hek is een ervaren rot in het vak. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft hij enkele jaren geleden als programmamanager de verbouw en nieuwbouw van 36 scholen gecoördineerd. Een klus waarmee 120 miljoen euro was gemoeid. Nu werkt hij onder meer voor de Stichting Ronduit en is De Spinaker één van de negen scholen die moeten worden opgeknapt. Inspectrum zorgt voor ondersteuning.

De gemeente participeert

Hans van der Hek: “De gemeente Hoorn heeft geld beschikbaar gesteld voor de twee locaties van De Spinaker. Met name de locatie waar we nu zijn (die aan de Marketenster 2, red.) ziet er niet uit. De vraag is of we besluiten tot vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw. Vervangende nieuwbouw staat voor minstens veertig jaar, vernieuwbouw voor twintig jaar.”

Een keuze waarop heel wat zaken van invloed zijn. Hans van der Hek: “Klopt. Neem alleen maar eens het financiële plaatje. Schoolbesturen hebben nog amper kunnen reserveren voor buitenonderhoud, omdat dat tot 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente viel. De gemeente Hoorn heeft aangegeven alsnog naar het achterstallig onderhoud te willen kijken.”

Nulmeting de basis voor strategische keuze

Daarnaast wordt nu een haalbaarheidsonderzoek gedaan door het bureau VDH-managers van Hans van der Hek. Hij krijgt daarbij hulp van studenten Bouwkunde van verschillende hogescholen in Nederland. De vraag is of er vervangende nieuwbouw moet komen, of dat vernieuwbouw (een grootscheepse renovatie) ook soelaas kan bieden. VDH-managers maakt daarbij inzichtelijk wat bepaalde investeringen betekenen voor de exploitatie van de school.

Hans van der Hek: “Omdat het om forse investeringen gaat nemen we alles mee. Ontwikkelingen aan de onderwijskant en demografische veranderingen. Het resultaat moet straks zijn dat er weer een hoogwaardige en toekomstgerichte onderwijsvoorziening staat voor de stad en regio.”

Hans van der Hek laat het rapport van Inspectrum zien. Een lijvige, maar overzichtelijke rapportage, gemaakt langs de voorgeschreven meetlat van de NEN-normering. Hans van der Hek is kort maar duidelijk in zijn commentaar. “Inspectrum heeft op een zeer deskundige manier een nulmeting uitgevoerd. De rapportage is to the point en ze geven nauwkeurig aan waar de schoen wringt. Verder geen overbodige adviezen in een poging het interessanter te maken dan het is. Met wat is aangeleverd kunnen we uitstekend uit de voeten.”

De beslissing of school De Spinaker aan de Marketenster in Hoorn wordt platgegooid en helemaal opnieuw wordt opgebouwd of wordt ‘vernieuwbouwd’, valt in het voorjaar.

Dit artikel is geplaatst op Inspectrum.

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers