>>Projectmanagement vdh: Quick scan exploitatiete...

 

Projectmanagement vdh: Quick scan exploitatietekort Hoogeveen

Quick scan exploitatietekort multi functionele accommodatie [mfa] De Magneet. In Hoogeveen wordt de wijze van beheren en exploiteren van een mfa tegen het licht gehouden om beter uit te komen met het beschikbare geld.

Vanuit de afgesproken kaders en uitgangspunten geeft vdh richtinggevend advies over de mogelijke verbeterpunten in sturing en prestatieafspraken. Hieruit komen concrete acties voort rond bezettingsgraad en de samenwerking tussen maatschappelijke en commerciële partijen. Vanuit een gezamenlijk belang kunnen dan de afspraken tussen woningbouwcorporatie, beheerstichting en gemeente worden herijkt.

Vdh werd gevraagd oplossingen aan te reiken vanuit onze expertise rond mfa’s en onze onafhankelijke rol  boven de partijen, maar met oog voor ieders belang. Met een quick scan kunnen wij als specialist in maatschappelijk vastgoed (oplopende) exploitatietekorten mee helpen voorkomen.

Reacties, vragen of meer weten? Stuur een e-mail naar info@vdh-managers.nl.
 

Disclaimer | Privacy | Voorwaarden | Sitemap | © 2020 vdh managers