>>Resultaten workshop IHP

 

Resultaten workshop IHP

Resultaten workshop IHP

straks verplicht IHP plus onderbouwd MJOP; gedwongen huwelijk of vrijwillig samenwonen?”

Resultaten  workshop 5 oktober 2017

Vertegenwoordigers van gemeenten en scholen hebben in Utrecht intensief gesproken over hoe goed voorbereid te zijn op een verplicht integraal Huisvestingsplan in relatie tot meer jaren onderhoud.

  

De casus-bespreking van deelnemers, onze ervaring en discussie had de volgende resultaten:

  • Sturen op systemen en regels levert onvoldoende op. Eerst (leren) sturen op de bedoeling!
  • Totale integraliteit in een IHP leidt tot verlamming. Denk in delen! Dit maakt het verschil tussen een ‘gedwongen huwelijk’ en ‘vrijwillig samenwonen’
  • Kosten en budgetten in beeld (per school/bestuur/gemeente) is noodzaak. Voorbeelden als Driel en Dordrecht geven aan dat er majeure tekorten dreigen als je dat niet nu al doet
  • De stap van MJOP naar Duurzaam MJOP en hoe daar te komen.
  • De onderhandelingsmethodiek ‘Hernieuwd Verbinden’ leert partijen samen op te trekken

Workshop gemist? Geef u vast op voor de volgende sessie: F.vanEsch@Inspectrum.nl

Wilt u meer inhoudelijke informatie?

Bel Hans van der Hek 033-2586533 of mail naar hvanderhek@vdh-managers.nl 

 

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers