>>Resultaten workshop vanuit 'DE BEDOELING'...

 

Resultaten workshop vanuit 'DE BEDOELING'

Resultaten workshop vanuit 'DE BEDOELING'

Als de bedoeling van partijen met een nieuw verplichtend IHP niet vóóraf duidelijk is, dan is de kans op het mislukken van projecten groot. Ca 70 % van de projecten vanuit de regels/de systeemwereld vertraagt, mislukt of was zo niét de bedoeling. Rekenmeesters, normen en verdienmodellen leiden onderwijskundig tot sub-optimale oplossingen met het risico van een fout voor zeker 40 jaar! Dit vergt over je eigen schaduw heen kijken. Hoe kan het anders?

Sturen op de bedoeling doe je bijvoorbeeld door bij de start van een bouwproject een stevig  onderwijskundig programma van eisen te maken samen met ouders en de wijk. Wat zijn functies die je op basis van je onderwijskundige ambitie wilt huisvesten en welke functies zijn in de toekomst niet meer nodig? Wat is de absolute ondergrens/is niét de bedoeling?

Stenen volgen inhoud, start nu al de voorbereiding met schoolbesturen/gemeente  over de bedoeling

De systeemwereld/de verordening is wel nodig om geld vast te leggen voor de gezamenlijke ambitie. Stel de toekomst steeds bij als de bedoeling verandert door bijvoorbeeld krimp of veranderde schoolkeuze van ouders.

IHP’s hebben last van integrale verlamming door het zoeken naar de ultieme samenhang van alle schoolsoorten. Denk in delen (gebiedsgebonden plannen voor school en wijk met een kaderbrief per project). Vormgeven aan zorgplicht door een breder IHP, zeg maar Huisvestingsplan Sociaal Domein.

Leg de ambitie en geld vast op deelgebieden en evalueer op tijd of de bedoeling is veranderd

En wat moet je dan weten om te kunnen (be-)sturen? Kosten (Meer Jaren Onderhouds Plannen en exploitatiekosten per vestiging), baten (investeringen met voldoende geld per vierkante meter en de rijksvergoeding materiële instandhouding), vervangingsreserves en kapitaallasten. Meet en weet dat de VNG-norm ca 43% te laag is, dat het Bouwbesluit 2015 per m2 €135 meer vergt en Bijna Energie Neutrale Gebouwen + € 200 per m2 bruto vloeroppervlakte extra gaat kosten.

Ervaring in trajecten van doordecentralisatie is dat overzicht in kosten en baten nodig is om te (be-)sturen op varianten als herschikken, uitruilen of posities houden

En hoe kom je als partijen tot overeenstemming, zonder brokken te maken? Maak nieuwe spelregels voor de nieuwe situatie. Ruim oude belemmeringen en tegenstelling op. Het gaat er om bij partijen nieuw gedrag naar de bedoeling in te frezen (herhalen/ imiteren van goede voorbeelden) totdat dit automatisch/onbewust gaat. Deze methodiek van hernieuwd verbinden heeft zich in de praktijk al bewezen.

Een verplicht IHP teken je niet zomaar. Richt je onderhandelingsproces in volgens de methodiek van hernieuwd verbinden. De bedoeling is goed samenwonen en geen gedwongen huwelijk ;).

Meer info of een afspraak: hvanderhek@vdh-managers.nl

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers