>>Resultaten workshops vernieuwbouw scholen en ve...

 

Resultaten workshops vernieuwbouw scholen en verplicht IHP

Resultaten workshops vernieuwbouw scholen en verplicht IHP

Wat waren de ervaringen bij deelnemers na de workshop?

  1. Richtinggevende uitgangspunten en kaders uit een haalbaarheidsonderzoek, voor de start van de planontwikkeling, levert tijd- en geldwinst op voor gemeente en schoolbestuur
  2. Geef volle aandacht aan een stevig onderwijskundig programma van eisen met een 3D-uitwerking; zien wat noodzakelijk is en wat in de toekomst wellicht overbodig!
  3. Naast aandacht voor de investering des te meer voor de exploitatie en daarbij specifiek voor het binnenklimaat, de akoestiek en duurzaam besparende materialen
  4. Bij vernieuwbouw behoudt je de oude vierkante meters die functioneel zo nodig zijn tegen nieuwbouw-kwaliteit
  5. Risico van verplicht IHP tegen te lage normkosten vooraf op tafel en niet pas bij aanbesteding

In 6 werkdagen levert VDH-managers met een sterk team (bestuursadviseur, gecertificeerd kostendeskundige, specialist onderwijshuisvesting) een gedegen haalbaarheidsonderzoek.

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers