>>Schoolbestuurlijk Dordrecht omarmt resultaten s...

 

Schoolbestuurlijk Dordrecht omarmt resultaten second opinion en rekenmodel onderwijshuisvesting VDH-managers

Schoolbestuurlijk Dordrecht omarmt resultaten second opinion en rekenmodel onderwijshuisvesting VDH-managers

Voor de gemeente Dordrecht en de schoolbesturen primair en voortgezet (speciaal) onderwijs heeft VDH-managers onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de beleidsuitgangspunten en ambities van partijen en dit vertaald in de noodzakelijke investeringen bij doordecentralisatie. Hierbij kwamen zaken aan de orde als tekortschietende normvergoeding, Bouwbesluit, BENG, Frisse Scholen, duurzaamheid en locatie-gebonden kosten.

Wilt u deze resultaten ook weten voor uw scholen?

  1. Beleidsuitgangspunten en ambities doorgerekend (ter voorkoming van aanbestedingsrisico’s)
  2. Check op de gehanteerde kengetallen (bijvoorbeeld de prijs per m2 BVO per onderwijssoort)
  3. Bijgestelde stichtingskosten in totaal en per school (met verschillende technische levensduur)
  4. Evt onderzoek naar exploitatievergoeding en onderhoudskosten (in totaal en per school)
  5. Renovatie of vervangende nieuwbouw(met varianten als vernieuwbouw en semi-permanent)
  6. Bondige en begrijpelijke rapportages per onderwijssoort met bestuurlijke keuzes in beeld
  7. Begeleiding bestuurlijke besluitvorming gemeente en schoolbesturen (hernieuwd verbinden)

Klanten als  Ronduit Onderwijs Alkmaar, de gemeente Hoorn en nu Dordrecht nemen onze aanpak als leidend over. Dit als voorwerk voor een straks te ondertekenen verplicht IHP.

Meer info: 033- 25 86 533 of hvanderhek@vdh-managers.nl

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers