>>Speciaal onderwijs zit vol, kinderen moeten moe...

 

Speciaal onderwijs zit vol, kinderen moeten moeten uitwijken naar Heerhugowaard.

Speciaal onderwijs zit vol, kinderen moeten moeten uitwijken naar Heerhugowaard.

Bezorgde ouders, onderwijzers en bestuurders maken zich zorgen over de wachtlijsten momenteel bij Speciaal Onderwijs (SO) in Alkmaar. GroenLinks heeft het probleem opgepakt. De Alkmaarse fractie luidt de noodklok, zo is te lezen in het NHD.

De leerlingen die niet geplaatst kunnen worden wachten momenteel thuis op een plek of wijken naar elders uit. De Spinaker zit vol, de leerlingen die daar niet terecht kunnen worden geplaatst in Heerhugowaard. Er is een voorstel gedaan om het leegstaande schoolgebouw aan de Slochterwaard in te richten voor Speciaal Onderwijs. Dan kan een deel van de Piramide en een deel van de Spinaker zich daar vestigen zodat er ruimte vrij komt in de huidige vestigingen. Daarvoor moet wel geld vrijgemaakt worden door onderwijswethouder Elly Konijn, die het probleem erkent en meldt dat het probleem haar aandacht heeft, dit meldt het NHD.

Rond 8 mei zal hierover meer bekend worden.

Foto en artikel afkomstig van www.alkmaarcentraal.nl 

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers