>>Thijs Litjes Afstudeeronderzoek

 

Thijs Litjes Afstudeeronderzoek

Op 18 april a.s. start Thijs Litjens, student aan de Hogeschool van Utrecht, bij Ronduit met zijn afstudeerdopdracht over het binnenklimaat van scholen. Na het haalbaarheidsonderzoek door zijn collega-studenten naar de vernieuwbouw van de Spinaker in Hoorn zal hij worden ingezet in de planontwikkeling om binnen de financiële kaders een zo optimaal mogelijk binnenklimaat te kunnen realiseren. Op 3 april a.s. krijgt de wethouder Bashara in Hoorn het haalbaarheidsonderzoek officieel aangeboden door Jan Zijp.

Ook bij de planontwikkeling voor vernieuwbouw in Den Helder en de start van de plannen voor de nieuwe school in Vroonermeer Noord wordt Thijs betrokken, Zijn motto voor het project is: ‘binnen is buiten’ ofwel geen bedompte klaslokalen. In oktober 2017 rond Thijs zijn onderzoek af. 

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers