>>Toezicht op scholen gemoderniseerd 'Wetsvoorste...

 

Toezicht op scholen gemoderniseerd 'Wetsvoorstel goed bestuur, goed onderwijs'

Schoolbesturen en directies in het voortgezet onderwijs krijgen te maken met steeds complexere regels van overheden. Het wetsvoorstel 'Goed bestuur, goed onderwijs' geeft hen de kans te professionaliseren en daarmee nog explicieter te sturen op kansen en risico's. Hiervoor worden intern toezicht en bestuur gescheiden.

Voor het openbaar onderwijs biedt het wetsvoorstel specieke mogelijkheden ten opzichte van de rol van de gemeenteraad. Rekening houdend met het dualisme is er nu de kans verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden te herijken in het belang van democratische transparantie.

Vdh heeft een aanpak ontwikkeld, waarbij het bestuur minder toezicht kan 'verdienen' door de eigen governance goed op orde te hebben. Hierbij is cruciaal de veranderende rol van toezichthouder en bestuurder. Ter ondersteuning van deze rolwissling hebben we een governance monitor voor het voortgezet onderwijs beschikbaar.

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers