>>Vdh realiseert met Design&Build en gereduceerd...

 

Vdh realiseert met Design&Build en gereduceerd budget politiebureau Leidsche Rijn

Met de methode Design&Build heeft de Politie Utrecht een hoogwaardig bureau in Leidsche Rijn gekregen dankzij scherp programma van eisen, selectieleidraad en dito risico-analyse op kritieke procesonderdelen. Vdh voerde projectleiding en bleef binnen het, vanwege bezuinigingen sterk gereduceerde, budget met 1% meerwerk op de bouwkosten.

In Utrecht werd eerst op traditionele wijze gewerkt aan de plannen voor de bouw van een politiebureau. Op basis van ramingen werd aanbesteed. De aanneemsom bleek veel te hoog, terwijl het oorspronkelijke bouwbudget vanwege bezuinigingen bijna werd gehalveerd. De politie trok de stekker uit het project en vroeg Vdh-managers in 2008, in de persoon van Twan Toonen, om een alternatief te bedenken. Naast het feit dat de Politie Utrecht haar ambities bijstelde werd Design&Build als aanbestedingsvorm geadviseerd.

Wat brengt Design&Build voor oplossingen?

Design&Build wordt vooral buiten Nederland op grote schaal toegepast. Bij deze methode is één enkele partij verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van een project. De opdrachtgever heeft dus maar één aanspreekpunt en sluit slechts één contract af. De kans op fouten is kleiner en de bouwkosten zijn lager en beheersbaar.
Door te werken met Design&Build werd na selectie aan een combinatie van aannemer en architect een scherp programma van eisen en een maximaal budget meegegeven. De gewenste specifieke kwaliteit voor een politiebureau en prijs waren duidelijk. Dit in plaats van een uitgewerkt ontwerp. De omgekeerde wereld dus. Een onafhankelijk team van beoordelaars stelde selectiecriteria op voor gevraagde kwaliteit, esthetiek, functionaliteit, en prijs.

Tijdens de aanbesteding is er speciale aandacht besteed aan de informatie uitwisseling tussen de aanbieders en de opdrachtgever. Zo konden de aanbieders tijdens de aan-besteding individueel hun voorlopige plannen met de opdrachtgever delen zodat alle plannen maximaal zouden gaan aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever. Om dit verantwoord te doen was er een informatie-uitwisselings-protocol opgenomen in de aanbestedingsstukken.

In maart 2010 is een hoogwaardig politiebureau aan de Lange Middelweerdbaan in Leidsche Rijn opgeleverd. Het project is afgesloten met uiteindelijk 1% meerwerk op de bouwkosten en  alles ruim binnen het gereserveerde budget. Dit is bereikt door sterke sturing op ‘geen meerwerk’ bij alle projectonderdelen die aan de orde kwamen in de stuurgroep, projectgroep, ontwerpgroep en de gebruikersgroep.

Sleutel tot succes?

Voor de politie heeft Design&Build toegevoegde waarde bewezen. Twan Toonen zorgde als projectmanager dat deze methodiek zijn werk kon doen op basis van zijn professionaliteit en uithoudingsvermogen. In 2 jaar bouwbegeleiding met Design&Buid had hij steeds het vertrouwen van de korpsleiding Politie Utrecht. Door gezamenlijk optrekken heeft Leidsche Rijn een onderscheidend   politie-bureau gekregen voor zeer aanvaardbare kosten.

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers