>>Wat betekent duaal bestuur? Highligts voor nie...

 

Wat betekent duaal bestuur? Highligts voor nieuwkomers in gemeentebesturen

Een nieuw College, een nieuwe Raad, een nieuw programma en nieuwe dynamiek. Hoe kunnen raads- en collegeleden snel en effectief aan de slag?

In twee werkbijeenkomsten komen ondermeer de volgende vraagstukken aan de orde: Van monisme naar dualisme, van samen naar apart? De Politieke Markt: besluitenvormend en opinierend voor weinigen? Wisselen van standpunten of  integraal afwegen in debat?

Samenwerkingscultuur nu: neuzen tellen voor de wethouder in de raadscommissie? Wat betekent de wethouder zonder raadszetel? Wat past in de bestuurscultuur van uw gemeente? De invloed van leefbaarheidspartijen vanaf 2002 en wat deed 3 maart 2010?

De aanjagende kracht van de Kadernota. Speelveld en spelregels bepaalt de Raad. Rekenkamer als middel voor monitoring & control van een uitvoerend college van B&W.

Bestuurlijke vernieuwing: hoorzittingen, onderzoeken, werkbezoeken. Het concreet invullen van de signaalfunctie als volksvertegenwoordiger betekent ook zelf professionaliseren!

De begeleider van Vdh is gepokt en gemazeld vanuit de gemeentepraktijk en werkt vanuit uw vragen.
 

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers