>>Wel of niet bewegen?

 

Wel of niet bewegen?

Wel of niet bewegen?

De Minister van OC&W heeft besloten dat  het onderhoud en de aanpassing van de indeling van schoolgebouwen volledig betaald wordt door schoolbesturen. De gemeente heeft die taak niet meer, maar  ontvangt ook ruim 30 % minder inkomsten in het Gemeentefonds.  De gemeente gaat alleen nog over  (vervangende) nieuwbouw en/of uitbreiding van scholen. Schoolbesturen geven aan dat zij de nieuwe taak niet aan kunnen omdat men over onvoldoende middelen (en expertise) beschikt om grote onderhouds- en renovatiewerken zelfstandig uit te voeren. De druk komt dan snel weer bij de gemeente te liggen om een helpende hand uit te steken.

Onverkort geldt nog steeds het wetsartikel “ dat de gemeente zorg draagt voor adequate onderwijshuisvesting“. Reden waarom veel gemeenten zich over de vraag beraden of en zo ja op welke wijze maatwerk per situatie een oplossing biedt. Een beslissing om op formele gronden een renovatieverzoek af te wijzen, is veelal onvoldoende om de problematiek op lokaal niveau op te lossen. Geen bestuurder zit te wachten op een raadszaal vol met kinderen over hun slechte schoolgebouw.   

Door  slimme aanpassingen in de Huisvestingsverordening (sober basismodel en andere zakenapart regelen), creatief omgaan met bestaande maatschappelijke voorzieningen (opheffen, uitruil of samenvoegen van panden) en het uitonderhandelen van een schoolbestuurlijke bijdrage (terugstorting van de in 2015 gedecentraliseerde budgetten) kunnen gemeente- en schoolbestuur in redelijkheid tot elkaar komen.

Adviseurs van vdh-managers helpen daar nu meerdere gemeenten mee tot volle tevredenheid. Wij formuleren (eigen-) beleidskeuzes en begeleiden de bestuurlijke besluitvorming en implementatie.

Geïnteresseerd in onze concrete aanpak en producten die we leveren? Neem vrijblijvend contact op met VDH-managers, zie www.vdh-managers.nl of stuur een mailtje naar Hans van der Hek (hvanderhek@vdh-managers.nl) dan wel Paul Fennis (pfennis@vdh-managers.nl)

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers