>>Wijkgebonden welzijnsactiviteiten terug in het...

 

Wijkgebonden welzijnsactiviteiten terug in het buurthuis!

Gemeenten worstelen met parkeer- en geluidsoverlast door de activiteiten in buurthuizen. Activiteiten die de wijk leuker, gezelliger en leefbaarder maken moeten openstaan voor alle buurtbewoners. Deze basisactiviteiten zijn gericht op elkaar ontmoeten en horen in de wijk. Vaak wordt hiervoor geen of weinig huur gevraagd en de gemeente subsidieert. Andere activiteiten zijn wijkoverstijgend en kunnen beter ook zo worden georganiseerd.

Welke criteria leg je aan om dit onderscheid goed te kunnen maken?

  • Leidt dit tot minder overlast in de wijk?
  • Zijn er schaalvoordelen te halen door bovenwijkse activiteiten op centrale plekken te organiseren?
  • Wat is de financiële prikkel voor organisaties om hieraan mee te werken?

Vernieuwd subsidiemodel

Vdh managers heeft een model ontwikkeld met (weging van) criteria waarmee de huidige activiteiten worden doorgelicht. In programmering, subsidiëring en maatschappelijk effect wordt daardoor helder wat aan activiteiten in de wijk en bovenwijks kan worden aangeboden. Resultaat is een nieuwe subsidiesystematiek met desgewenst een overgangsperiode.

Meer weten of vragen? info@vdh-managers.nl
 

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers