>>Workshop: Effectief bezuinigen

 

Workshop: Effectief bezuinigen

Door de gemeente vastgestelde bezuinigingen moeten worden doorvertaald naar instellingen. Of bezuinigingen worden gehaald hangt sterk af van onderlinge (ver-)houding en gedrag. Gezamenlijk optrekken blijkt de sleutel tot succesvol bezuinigen. Hoe organiseer je die onderlinge betrokkenheid, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid?

In een workshop wordt in 4 stappen aangegeven hoe bezuinigingen kunnen worden gehaald door het gemeenschappelijk belang scherp te krijgen. Vervolgens wordt gepresenteerd hoe de ander mee te krijgen in houding en gedrag.

Programma ‘Je gaat het pas doen, als je het ziet”

 • Herformulering van kaders en monitoring
 • Elkaar vinden op belang
 • Minste schade, grootste effect
 • Spelregels helpen
 • Overtredingen en de scheidsrechter
   
 • Hoe krijg ik de ander mee op houding en gedrag?
 • Hoe werkt ons brein?
 • Gedragscirkel
 • Praktijkvoorbeelden getoetst op toepasbaarheid in gemeenten

De workshops worden in november 2011 in een middagdeel gegeven door Hans van der Hek. Hij past deze methodiek van gedragsbeïnvloeding in de gemeentepraktijk met succes toe tot voordeel van gemeente en instellingen.

De locaties worden zoveel mogelijk afgestemd op de deelnemers en rond 1 november bekend gemaakt aan de deelnemers. De workshop kan ook in company worden gevolgd. De kosten bedragen € 75 per deelnemer, excl. BTW.  U kunt zich aanmelden via info@vdh-managers.nl

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers