>>Workshop: Multifunctioneel bouwen anders aangepakt

 

Workshop: Multifunctioneel bouwen anders aangepakt

Denken vanuit de portemonnee, plus visueel maken samenwerking!

Vdh heeft de opdracht van een aantal gemeenten tot begeleiding van het realiseren van  multifunctionele gebouwen en Kulturhuser. Door bezuinigingen is er de noodzaak tot ‘andersom denken’ bij multifunctioneel bouwen. Teruglopende budgetten vergen sneller zicht op de haalbaarheid. Hoe doe je dat en wat zijn dan de antwoorden op vragen als:

  • Wat zijn de ‘knoppen’ om de portemonnee, inhoud en m2 samen te brengen?
  • Wat gebeurt er als partijen niet of onvoldoende samenwerken met de huisvestings- en activiteitensubsidie?
  • Hoe belangrijk is eigenaarschap voor de schil van een gebouw en een sluitende exploitatie?
  • Wat zijn manieren om kosten en de baten te beïnvloeden?

Aanmelden voor de Gratis workshop!

In samenwerking met het Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijn organiseert vdh managers op 27 oktober, 3 november en 10 november workshops. Natuurlijk kan deze workshop ook in-company bij uw gemeente worden gegeven. De toegang is gratis. Aanmelden kan via info@vdh-managers.nl

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers