>Sociaal domein

 

Sociaal Domein

Sociaal domeinMassieve wetgeving vergt lokale keuzes; decentralisaties Jeugdzorg en AWBZ, aanpassing WMO, Participatiewet en Wet Werken Naar Vermogen

Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor de totale maatschappelijke ondersteuning van kinderen, volwassenen en ouderen. Dit is dé kans om in uw gemeente maatregelen te nemen waardoor iedereen betrokken kan blijven. Het Rijk geeft extra taken aan gemeenten met minder geld.

Wat zijn de gevolgen voor uw gemeente?

Dit proces van verandering brengt veel inhoudelijke en financiële risico’s met zich mee. Het raakt immers mensen in kwetsbare posities. De nieuwe taken moeten gerealiseerd worden met minder geld. Hoe verdeel je dat geld dan beter én komt het daar terecht waar het hardst nodig is? Huidige uitvoerende instellingen moeten opnieuw aanbesteden. Van burgers wordt aangenomen dat ze veel meer zelf moeten kunnen organiseren. Nieuwe collegeprogramma’s zullen, na de gemeenteraadsverkiezingen 2014, hieraan richting moeten geven.

Wat kan vdh voor u doen?

Vdh ondersteunt gemeenten bij de invoering van de nieuwe wetten. Wij onderscheiden ons door eerst inzicht te geven in de feiten en cijfers. Zo wordt duidelijk waar sprake is van stapeling en overlap van voorzieningen en waar bezuinigingen kunnen worden bereikt. In drie scenario’s werken wij voor uw gemeente én de regio uit hoe:

  1. U de zorg geheel op afstand organiseert bij derden;
  2. U als gemeente zelf de regie voert;
  3. Een combinatie van eerst zelf doen en dan op afstand.

Als programmamanager of kwartiermaker begeleiden wij het transitieproces ambtelijk en/of bestuurlijk. Op basis van uw kaders en uitgangspunten leveren wij keuzes aan. Deze worden vertaald in een aanpak met oplossingsscenario’s inclusief de per jaarschijf te behalen prestaties. Het organiseren van communicatie en draagvlak is daarbij sleutel tot succes. Wat ons zeker onderscheid is de financiële onderbouwing van onze voorstellen.  

Meer weten ?

Neem nu contact met ons op voor een verkennend gesprek via info@vdh-managers.nl.

Disclaimer | Privacy | Voorwaarden | Sitemap | © 2020 vdh managers