>Strategisch Beleidsadviseur en IHP

 

Strategisch Beleidsadviseur en huisvestingsplan

Wie zijn wij?

Wij werken van abstract naar operationeel en vice versa. Zo zijn we in staat om invalshoeken te tonen die anderen over het hoofd zien. Strategisch adviseren betekent ook dat wij integraal denken en doen, inclusief de politieke context. Daarbij zetten wij jargon om in begrijpelijke taal.

Bij het maken van een IHP (Intergraal Huisvestingsplan) gaan we steeds uit van de bedoeling. IHP gaat in de kern over twee dingen: strategisch onderhandelen tussen gemeente en schoolbesturen en het behouden en verbeteren van de relatie. De schaal waarop is steeds meer gebiedsgericht. Daarbij waken wij dat de integraliteit van het plan niet leidt tot integrale verlamming. Met partners open en eerlijk communiceren is de crux voor succes. 

Van strategisch beleidsadviseur tot uitvoeringswerk zijn er op dit moment mensen beschikbaar. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact en bespreek het tijdens een kop koffie.

Neem hier vrijblijvend contact op

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Als externe adviseurs hebben wij het voordeel nog niet ‘gestoffeerd’ te zijn met de heersende manier van doen. Dit geeft ruimte om andere interventies- dan tot op heden toegepast- voor te stellen. Wij werken via de zogenoemde ‘mens benadering’. Dat wil zeggen dat wij erin geloven dat alleen draagvlak beleid toepasbaar kan maken.

Allereerst moeten de feiten op tafel door een kort haalbaarheidsonderzoek en moeten de risico’s in beeld gebracht worden. Daarna is het tijd om te onderhandelen, uitruilen, herschikken en posities te zekeren. Kortom; de puzzel leggen en vaststellen. VDH-managers heeft verstand van inhoud en proces, maar ook van vakgebieden als verkeer, milieu, stedenbouw en bestemmingsplannen.

Neem hier vrijblijvend contact op

Eerdere opdrachten

Ronduit Onderwijs Alkmaar, Lansingerland, Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam, Kulturhus Losser, Haaksbergen, Deventer. Onze inzet in opdrachten in Deventer, Haaksbergen en het ontwikkelen van een Kulturhus in Losser kenmerkten zich door authenticiteit van de adviseur: een rechte rug als het spannend wordt!

Wat anderen over VDH-managers zeiden: “Hans van der Hek heeft het vermogen om mensen uit de ‘harde en zachte sector’ met elkaar te verbinden. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt”.

Hoe ziet onze samenwerking eruit?

Stap 1

Na je e-mail nemen we binnen 3 werkdagen contact met je op om je vraag telefonisch te bespreken.

Stap 2

Onder een kop koffie bespreken we de mogelijke aanpak en scenario’s.

Stap 3

We werken de aanpak uit en vragen daarop je feedback. Daarna beslissen we pas of er een offerte moet komen.

Algemeen statements VDH

  • We verdienen onze kosten terug.
  • We gaan door, waar anderen stoppen.
  • We maken beleid en maken beleid toepasbaar.
  • We vernieuwen steeds door ons zelf opnieuw uit te vinden. Ervaring is vluchtig.
  • Meester-/gezel-principe: We coachen steeds meer beginnende adviseurs zodat zij steeds beter hun eigen richting in inhoud en proces kunnen bepalen in hun vak.
  • Unieke combinatie van kennis op inhoud&proces bij interim, organisatie en coaching.
  • Continue dienstverlening door schaduwmanagement.

Neem hier vrijblijvend contact op

 
Disclaimer | Privacy | Voorwaarden | Sitemap | © 2020 vdh managers