Wie zijn wij?

Met onze kennis en ervaring van genormeerde budgetten en de gesplitste verantwoordelijkheden bij renovatie en nieuwbouw van scholen, zijn wij in staat om ieder zijn deel te laten pakken bij de- intussen wettelijk verplichte- duurzaamheidseisen. Wij verbinden daarbij gemeente en schoolbesturen met het jargon van de bouwkunde en installatietechniek.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Bij de Hogescholen Nederland begeleiden we elk jaar studenten op het gebied van duurzaamheid. In business-cases wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van verduurzaming bij nieuwbouw, bestaande bouw of vernieuwbouw. Zowel voor renovatie als nieuwbouw van scholen bieden wij een pakketkeuze aan bestaande uit BENG = Bijna Energie Neutrale Gebouwen, ENG = Energie Neutraal Gebouw of NOM = Nul Op de Meter. Dit is inclusief een verdeelsleutel wat gemeenten en schoolbesturen daarvoor betalen. Uitgangspunt is om eerst de schil van een gebouw aan te pakken, pas daarna volgen de installaties.

Werkwijze VDH-Managers

 • Duurzaamheidspakket BENG met kostenspecificatie
 • Duurzaamheidspakket ENG met kostenspecificatie
 • Duurzaamheidspakket NOM met kostenspecificatie
 • Schouw scholen op duurzaamheid
 • Duurzaamheid bij vervangende nieuwbouw
 • Duurzaamheid bij renovatie
 • Energietransitie per gebied totaal

Eerdere opdrachten

Wij hebben al opdrachten uitgevoerd voor: Basisschool Fontein Alkmaar, College Hageveld Heemstede, Kulturhus Losser, Meesterwerk Sloterdijk en Tennispark Amsterdam. We adviseerden concrete aanpassingen voor een goed geïsoleerde schil van het gebouw. Pas daarna volgt het advies over de noodzakelijke installaties. Een beter binnenklimaat qua temperatuur en ventilatie verhoogt de leerprestaties van de leerlingen. En de leerkracht geeft hierdoor prettiger les. De school van de toekomst is meer gebaat bij een flexibele inrichting en comfort dan bij een iconische buitenkant.

Wat anderen zeiden: “Hans van der Hek is in staat om als vertaler tussen verschillende vakjargons 1 taal te smeden.”

Hoe ziet onze samenwerking eruit

Stap 1

Na je e-mail nemen wij binnen 3 werkdagen contact met je op om je vraag telefonisch te bespreken.

Stap 2

Onder een kop koffie bespreken we de mogelijke aanpak en scenario’s.

Stap 3

We werken de aanpak uit en vragen daarop je feedback. Pas daarna beslissen we of er een offerte moet komen.

Waarom zou je kiezen voor VDH-Managers?

Wij besteden ons geld niet aan een dure website of andere poespas. Wij komen direct tot de kern en geloven erin dat het gevoel bij een organisatie goed moet zijn. Daarom kan je geheel vrijblijvend contact opnemen en bespreken we je vraag telefonisch en onder een kop koffie. Mochten wij je niet verder kunnen helpen? Dan laten wij dat eerlijk weten. Een succesvolle samenwerking betekent dat beide partijen kansen zien.

 • We verdienen onze kosten terug.
 • We gaan door, waar anderen stoppen.
 • We maken beleid en maken beleid toepasbaar.
 • We vernieuwen steeds door ons zelf opnieuw uit te vinden. Ervaring is vluchtig.
 • Meester-/gezel-principe: We coachen steeds meer beginnende adviseurs zodat zij steeds beter hun eigen richting in inhoud en proces kunnen bepalen in hun vak.
 • Unieke combinatie van kennis op inhoud en proces bij interim, organisatie en coaching.
 • Continue dienstverlening door schaduwmanagement.