Project Description

Kunnen wij u helpen?

Neem vrijblijvend contact op

Utrecht, Nederland

Het College van Bestuur vroeg mij om een inhaalslag te maken met het concretiseren van het onderwijskundig concept ‘persoonlijk leren’ voor de 11 academies van deze ROC met ca 5000 studenten en 50 opleidingen. Dit door samenhang te brengen tussen het huisvestingsproject Onderwijsboulevard aan de Australiëlaan op Kanaleneiland, waar een (ver-) nieuwbouw was gevorderd tot het Definitief Ontwerp, en een manier om het onderwijs van de toekomst daarin concreet vorm te geven.

In Rotterdam heb ik een landelijke prijsvraag en tour door het land georganiseerd met de prijswinnaars over ‘De School van de Toekomst’. Door deze referentie, aangevuld met mijn ervaring als interim-directeur bij VMBO Slinge in Rotterdam en directeur Schooladviescentrum Utrecht, kreeg ik het vertrouwen van het College van Bestuur MBO-Utrecht om als programma-manager Transitie MBO-U aan de gang te gaan.

Met 17 sleutelfiguren uit de organisatie heb ik gesprekken gevoerd over de samenhang tussen de (ver-)nieuwbouw en wat onderwijs-inhoudelijk nodig is nu en in de toekomst. Als ‘verbinder’ zocht ik naar de ‘losse eindjes’ en een manier om de samenhang te optimaliseren. Centraal daarbij stond dat een gebouw slechts een middel is en dat de Onderwijsboulevard invulling moest geven aan de onderwijskundige bedoeling van MBO-Utrecht.

Uit mijn oriëntatiefase kwam naar voren dat studenten nog te weinig bij de transitie waren betrokken. Zij konden de behoefte aan onderwijskundige transitie prima verwoorden. Daarmee hebben onderwijsdirecteuren, teamleiders en docenten hun voordeel kunnen doen. Met andere woorden: onderwijsvernieuwing gevoed en gezien vanuit de ogen van de klant!

De verdiepingsslag op het thema ‘persoonlijk leren’ heb ik vorm gegeven via de inrichting van de 11 academies. Het kader van het College van Bestuur lag vast in DE BEDOELING met 5 kernwaarden:

  • Persoonlijke aandacht (omzien naar elkaar)
  • Ambitieus onderwijs (uitdagend en activerend onderwijs naar eigentijdse vaardigheden)
  • Ondernemend samenwerken (kansen zien en het pakken van eigen verantwoordelijkheid)
  • Gedreven communities (ontmoetingen met wederzijds respect)
  • Lerende teams (hoe anders en beter?)

WAT bereikt moest worden was duidelijk, het HOE was aan de academies. Elke academie kon daarbij het onderwijskundig concept verdiepen met een eigen sfeer (look & feel) qua inrichting van het gebouw tot een herkenbare kleinschalige eigen identiteit, passend binnen de totale MBO-U-lijn.

Op basis van de onderwijsplannen en de behoefte van studenten werd de inrichting concreet gevisualiseerd in workshops. Wat doe je, wanneer, met wie en waar? Is instructie nog in dezelfde mate nodig als voor Corona? Wat kan de docent als coach op afstand en wat vergt ontmoeting? Waar vergt het onderwijssysteem aanpassing aan de leefwereld van studenten en bedrijven?

Resultaat was dat de inrichting gevisualiseerd is vanuit het persoonlijk leren voor de academies afzonderlijk, maar ook in onderlinge samenwerking. De kernwaarden hebben zo een concretere invulling gekregen waarop een toekomstig student zeker beter kan kiezen voor MBO-Utrecht.

Om blijvende verandering te realiseren hebben ook de ondersteunende afdelingen scherper gekregen waar zij centraal bijdragen waar het kan (bijvoorbeeld roostering) en decentraal waar het moet (bijvoorbeeld specifieke ruimten als praktijklokalen).

Samen met de projectleider Onderwijsboulevard heb ik de dilemma’s tussen onderwijs-ambities en onderwijshuisvesting gedeeld met het College van Bestuur in ‘must’ en ‘nice to have’.

Aan het College van Bestuur heb ik een aantal concrete voorstellen gedaan om de bereikte verdiepingsslag te borgen. Het continue blijven benoemen van DE BEDOELING is daarbij essentieel. Het visualiseren van de inrichting bleek een hefboom voor verdieping op onderwijskundige vernieuwing

Project Details

DATUM

Juni 1, 2020 – november 1, 2020

Opdrachtgever

College van bestuur – MBO Utrecht

PROJECT TYPE

Huisvesting

Neem vrijblijvend contact op

VOORNAAM *
ACHTERNAAM *
EMAIL ADRES *
TELEFOON NUMMER

ONDERWERP

HOE KUNNEN WE JE HELPEN?