>Over vdh

 

Over VDH

Bij gemeenten, onderwijs- en welzijnsorganisaties zijn wij specialist in het oplossen van complexe maatschappelijke en huisvestingsvraagstukken. We maken beleid toepasbaar door het te vertalen naar de praktijk.

Als adviesbureau bestaan we ruim 15 jaar en hebben ca. 10 adviseurs continue bij opdrachtgevers aan het werk. Wij leveren beleidsadviseurs, interim-managers, projectleiders en organisatie-adviseurs voor de inhoudelijke vakgebieden welzijn, sport, zorg, cultuur, onderwijs en de ontwikkeling en de realisatie van maatschappelijke voorzieningen.

Jezelf constant willen vernieuwen

Meer dan 15 jaar beleid toepasbaar maken in de praktijk. Mooi dat het steeds weer lukt, maar met ervaring alleen kom je er niet. VDH heeft zich de opdracht gesteld om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden. Zo lopen we voorop in de markt om de vragen van morgen te blijven beantwoorden.  

Middel tegen sleetsheid

Wij onderkennen dat ook bij onze constante innovatie sleetsheid kan optreden. Immers onze aannames en interpretaties spelen ontegenzeggelijk een rol bij het combineren van bestaande en nieuwe inzichten tot werkbare oplossingen. Hoe vernieuwen we dan toch?

Meester/gezel-principe

Naast goed luisteren naar klanten in diverse netwerken maken we graag gebruik van trainee’s van de Hogescholen in Nederland. Studenten doen via VDH hun MINOR- of afstudeerproject. Als beslissers van morgen stellen zij steeds weer de waarom-vraag. Dit houdt ons jong en zij maken de eerste kilometers in het vak.

Waar onderscheiden we ons in?

Onze opdrachten zijn zelden een-dimensionaal. Projecten hebben naast een inhoudelijke component vaak ook een (sluimerend) organisatievraagstuk. Ook coaching is in een aantal gevallen onderdeel van de oplossing. Het is bekend dat ruim 70 % van de verandertrajecten strandt door een aanpak op alleen structuur en systemen. VDH onderscheidt zich door juist de onderstroom van drijfveren, ambities en de bedoeling mee te nemen. Daarbij verbinden wij het bestuurlijk niveau met de werkvloer. We doen dat met hoog opgeleide professionals, die ook uitdaging en humor niet schuwen.   

En het resultaat?

Vaak worden we teruggevraagd of worden we aanbevolen. Niet alleen omdat we complexe opdrachten aan kunnen, maar ook omdat we bij langdurige en politiek gevoelige trajecten  een rechte rug tonen en doorgaan waar anderen stoppen. Constante intervisie en supervisie maakt dat u de top aan adviseurs krijgt voor een succesvolle invulling van uw opdracht.

Disclaimer | Privacy | Voorwaarden | Sitemap | © 2020 vdh managers