>Nieuws

 

Hulp bij schoolgebouwen in Rotterdam en Gouda

06-12-2019

Mooie klus voor VDH om te ondersteunen: Vinex Wilderzijde in Lansingerland in de puzzle Integraal Huisvestings Plan in 2020!

Bekijk de hele tijdlijn

Podcast met studenten Bouwkunde van Hogescholen in Nederland

Al weer voor de derde keer begeleidt VDH-managers studenten Bouwkunde van de Hogescholen in Nederland bij hun jaarlijkse Minor. Dit keer onderzoeken zij de mogelijke herschikking van drie basisscholen i... Lees verder

Hoe zien de scholen er in de toekomst uit?

Is er in 2030 nog een schoolgebouw of wordt er geleerd op andere plekken? Vraag je de kids wat er wordt 'Gebouwd voor de Toekomst' dan krijgen ze deels les van een robot, wonen ze dichtbij de leerplek e... Lees verder

Rapport studenten Bouwkunde Hogescholen Nederland over vernieuwbouw obs De Fontein

Directeur/bestuurder Ronduit Onderwijs Alkmaar, Jan Zijp, blij met rapport studenten Bouwkunde Hogescholen Nederland over vernieuwbouw obs De Fontein. Lees verder

Studenten bouwen 'De Fontein' in Alkmaar om tot een Integraal Kind Centrum

Studenten Bouwkunde van de Hogeschool Utrecht, Saxion Hogescholen en de Haagse Hogeschool hebben in het kader van hun Minor de haalbaarheid onderzocht om de openbare basisschool 'De Fontein' in Alkmaar... Lees verder

Checklist verbetering binnenklimaat scholen

Leerprestaties van leerlingen verbeteren, dat willen we allemaal! Lees verder

Blog: In de praktijk..

Hoe werkt VDH-Managers in de praktijk? In deze blog geven wij elke week een voorbeeld van de werkzaamheden die wij uitvoeren. Lees verder

Uw aanvragen onderwijshuisvesting op tijd klaar en vooraf beoordeeld?

Uw aanvragen onderwijshuisvesting op tijd klaar en vooraf beoordeeld? Vraag bestuursadviseurs van VDH-managers te helpen.Wij weten hoe de hazen lopen bij scholen én gemeenten! Lees verder

Resultaten workshop vanuit 'DE BEDOELING'

Als de bedoeling van partijen met een nieuw verplichtend IHP niet vóóraf duidelijk is, dan is de kans op het mislukken van projecten groot. Circa 70 % van de projecten vanuit de regels/de systeemwereld... Lees verder

Blog Bouwstenen Sociaal

Hans van der Hek zal op de zeepkist tijdens de ochtend van het congres zijn vroegtijdige 'best wishes' geven om onderwijshuisvesting in 2018 en verder meer vanuit de bedoeling vorm te geven: Lees verder

Resultaten workshop IHP

Benieuwd naar de resultaten 'IHP uit de bedoeling'? Lees hier meer. Lees verder

Gratis workshop Utrecht: verplicht IHP

Hoe ga je als gemeente en schoolbesturen om met de schoolgebouwen....tot beider voordeel? In het najaar organiseren VDH-managers en Inspectrum workshops in het land waar u in 1 dagdeel concrete antwoord... Lees verder

Thijs Litjes Afstudeeronderzoek

Op 18 april startte Thijs Litjens, student aan de Hogeschool van Utrecht, bij Ronduit met zijn afstudeerdopdracht over het binnenklimaat van scholen. Lees verder

Schoolbestuurlijk Dordrecht omarmt resultaten second opinion en rekenmodel onderwijshuisvesting VDH-managers

Voor de gemeente Dordrecht en de schoolbesturen primair en voortgezet (speciaal) onderwijs heeft VDH-managers onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de beleidsuitgangspunten en ambities van partijen... Lees verder

Speciaal onderwijs zit vol, kinderen moeten moeten uitwijken naar Heerhugowaard.

Bezorgde ouders, onderwijzers en bestuurders maken zich zorgen over de wachtlijsten momenteel bij Speciaal Onderwijs (SO) in Alkmaar. GroenLinks heeft het probleem opgepakt. De Alkmaarse fractie luidt d... Lees verder

Spinaker verhuist

De Spinaker heeft zicht op een nieuwe locatie. Lees verder

Nieuwe school start in de open lucht

Eerste aanmeldingen nieuwe openbare Vroonermeerschool. VDH-managers hielp gemeentebestuur Alkmaar te overtuigen. Lees verder

Bestuursadviseurs voor schoolbesturen, die weten hoe de hazen lopen bij scholen én gemeenten

Krimp in leerlingen, teveel vierkante meters schoolgebouw, voor hoe lang staat de school nog op de goede plek? Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek vernieuwbouw Hoorn

Haalbaarheidsonderzoek vernieuwbouw in Hoorn verbindt inhoudelijk voorgestane krimp in speciaal onderwijs met extra opvang in het voortgezet onderwijs. Lees verder

Resultaten workshops vernieuwbouw scholen en verplicht IHP

Lees hier de ervaringen van de deelnemers die aanwezig waren bij de workshop. Lees verder

Professioneel vastgoedbeheer in de praktijk

Interview met Hans van der Hek in Inspectrum over de situatie van De Spinaker, een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Hoorn. Lees verder

Workshop haalbaarheidsonderzoek

Schrijf je in voor de GRATIS workshop van 10 maart.. haalbaarheidsonderzoek hard nodig om gemeente en schoolbesturen richting verplicht IHP te krijgen! Lees verder

Blog: bouwen met minor-studenten

In deze blog kunt u de voortgang volgen van het vernieuwbouw project van VDH Managers in samenwerking met minor-studenten van Saxion, Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool. Lees verder

Doorbraak in landelijke discussie renovatie scholen!

Doorbraak in landelijke discussie renovatie scholen! Lees verder

Ontzorg schoolleiders van meervoudig gebruik schoolgebouwen!

Wie beheert het aan elkaar beloofde meervoudig gebruik van schoolgebouwen? Schoolleiders hebben hun school te runnen. Lees verder

Legt u zich neer bij vervanging van uw schoolgebouwen basisonderwijs na 69 jaar?

De Algemene Rekenkamer heeft berekend dat een schoolgebouw pas na 69 jaar kan worden vervangen. Met het geld uit Den Haag kan dat niet eerder. Gemeenten zijn gekort op hun budget en moeten steeds vaker... Lees verder

Overeenstemming over kulturhus in gemeentehuis Losser

LOSSER - Het gemeentehuis van Losser wordt verbouwd tot 'kulturhus'. Daarin is plek voor negen partners. Dat zijn de gemeente Losser, woningcorporatie Domijn, stichting Fundament met onder mer de biblio... Lees verder

Wel of niet bewegen?

De Minister van OC&W heeft besloten dat het onderhoud en de aanpassing van de indeling van schoolgebouwen volledig betaald wordt door schoolbesturen. De gemeente heeft die taak niet meer, maar ontvang... Lees verder

In 2015 extreme Rijksbezuinigingen in de huisvesting van scholen

De staatssecretaris van OC&W zal met ingang van 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid (incl. bijbehorende budget van € 159 miljoen) voor buitenonderhoud en aanpassing van schoolgebouwen in het Primair... Lees verder

Nieuwe gemeenteraden staan voor onmogelijke keus

"Die 256 miljoen verdampt. Het geld is niet meer beschikbaar voor scholenbouw", stelt Hans van der Hek, programmamanager onderwijshuisvesting in Zaanstad. "Terwijl staatssecretaris Sander Dekker juist roept dat gemeenten veel meer moeten investeren omdat het scholenbestand nie... Lees verder

Basisscholen in Nederland per 2015 'onder water'

Door de rijksbezuinigingen kunnen gemeenten per 2015 de rente en afschrijving van bestaande basisscholen in veel gevallen niet meer betalen uit het geld wat ze van Den Haag nog krijgen. Een sluipende mi... Lees verder

Maatschappelijke accommodaties: Bezuiniging schoolgebouwen schiet in 2014 fors gat in gemeentebegroting

In 2015 zullen gemeenten door deze bezuiniging gemiddeld 40% minder kunnen investeren in de vervanging of uitbreiding van schoolgebouwen. De schoolbesturen ontvangen dit geld, maar mogen dat niet aan ge... Lees verder

Project vdh: Hergebruik tijdelijke huisvesting basisschool

Tijdelijke huisvesting basisschool met hergebruik bij permanente bouw over 3 jaar. Onze opdrachtgever wil snel een tijdelijke school met de uitstraling en kwaliteit van een permanent gebouw. Lees verder

Advies armoedebeleid: 'Geef geen vissen, maar leer ze vangen'

In Capelle aan den IJssel heeft vdh managers het armoedebeleid geëvalueerd. Lees verder

Coaching: Nieuwe vragen op bestaande antwoorden...

Als leidinggevende probeer je met open vragen je medewerkers hun taak en rol te laten oppakken. Helaas, vaak vallen je sociaal wenselijke antwoorden ten deel. Lees verder

Organisatieadvies vdh: Opvangen van krimp in de kinderopvang

In de afgelopen jaren zijn organisaties in de kinderopvang 'al doende' gegroeid. Nu door bezuinigingen sprake is van krimp moeten zowel aan de basis als in de ondersteuning vaak pijnlijke maatregelen worden getroffen. Lees verder

Projectmanagement vdh: Quick scan exploitatietekort Hoogeveen

Quick scan exploitatietekort multi functionele accommodatie [mfa] De Magneet. In Hoogeveen wordt de wijze van beheren en exploiteren van een mfa tegen het licht gehouden om beter uit te komen met het beschikbare geld. Lees verder

Projectmanagement vdh: school op tijd opgeleverd in Zaanstad

Vdh combineert kennis harde en zachte sector binnen Zaanstad en levert op tijd school op. In Zaanstad is in 17 weken een semi-permanent schoolgebouw van 11 lokalen en een gymzaal gerealiseerd. Vdh deed de bestuurlijke voorbereiding. Lees verder

Octant: eerste schooldag in nieuw gebouw

De leerlingen en medewerkers van basisschool Octant aan de Blauwe Ring in Assendelft zijn het nieuwe schooljaar maandagochtend begonnen in een nieuw gebouw. In zeventien weken bouwde Hodes Bouw uit Enschede de school, die in een fabriek is geprefabriceerd en op locatie in elka... Lees verder

Workshop: Effectief bezuinigen

Door de gemeente vastgestelde bezuinigingen moeten worden doorvertaald naar instellingen. Of bezuinigingen worden gehaald hangt sterk af van onderlinge (ver-)houding en gedrag. Gezamenlijk optrekken blijkt de sleutel tot succesvol bezuinigen. Hoe organiseer je die onderlinge... Lees verder

Workshop: Multifunctioneel bouwen anders aangepakt

Denken vanuit de portemonnee, plus visueel maken samenwerking! Vdh heeft de opdracht van een aantal gemeenten tot begeleiding van het realiseren van multifunctionele gebouwen en Kulturhuser. Door bezuinigingen is er de noodzaak tot 'andersom denken' bij multifunctioneel bouwe... Lees verder

Wijkgebonden welzijnsactiviteiten terug in het buurthuis!

Gemeenten worstelen met parkeer- en geluidsoverlast door de activiteiten in buurthuizen. Activiteiten die de wijk leuker, gezelliger en leefbaarder maken moeten openstaan voor alle buurtbewoners. Deze basisactiviteiten zijn gericht op elkaar ontmoeten en horen in de wijk. Vaak... Lees verder

Onderzoek naar mogelijkheden Kulturhus

De gemeente wil nader onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van een zo breed mogelijk Kulturhus. "We willen weten welke organisaties willen samenwerken, op welke manier, wat dat gaat kosten en wat dit betekent voor de huisvesting", verklaart verantwoordelijk wethouder Pat... Lees verder

Onderzoek zwembad De Wilder

De gemeente laat onderzoeken welke basisfuncties van het zwembad in haar ogen behouden moeten worden, welke financiële gevolgen dit heeft en hoe de gemeente het beste het eigendom en beheer van het zwembad kan organiseren. Uitgangspunt blijft een zwembad voor Haaksbergen. Lees verder

De Schakel ter beschikking van de nieuwe MFA Volkel

De Stichting Volkelse Gemeenschap, sedert 1967 eigenaar en beheerder van het gemeenschapshuis De Schakel, heeft besloten om het gebouw ter beschikking te stellen voor de bouw van een nieuwe Multi Functionele Accommodatie in Volkel. Lees verder

Capelle ad IJssel: investeren + dekkende exploitatie van MFA's

'De auto aanschaffen is geen kunst, een volle benzinetank voor jaren des te meer' Capelle ad IJssel: multifunctioneel bouwen nu, de realiteit in beheer/exploitatie straks. Lees verder

Workshop: Gedrag beïnvloeden resulteert in bezuinigingen

Onderlinge betrokkenheid van gemeente en instellingen, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, is juist bij bezuinigen de sleutel tot succes. Lees verder

In company training: Geld verdienen door de inzet van BCF

Beleidsgestuurde Contract Financiering ( BCF ) resulteert in scherper contracteren en aanspreken op resultaat. U stuurt met vooraf vastgestelde budgetten op inhoudelijke producten, die nodig zijn om maatschappelijke oplossingen te realiseren. Lees verder

Personeelskrimp + meer taken? Reflectiecoaching biedt uitkomst

Door personeelskrimp moet er met dezelfde mensen, meer worden gedaan. Dat vergt extra vaardigheden in leidinggeven of een extra expertise als strategisch adviseren. Hoe borgt u deze zaken nu in de praktijk in handelen en adviseren? Na 6 coachingsgesprekken is helder wat de gec... Lees verder

Disclaimer | Privacy | Voorwaarden | Sitemap | © 2020 vdh managers