Loading...
Nieuws2020-08-24T09:54:49+00:00

Lees hier het laatste nieuws van VDH-Managers

Bestuur advies VDH leidt tot circulaire Ontmoetingsschool in Arum

Een basisschool waar 53% gerecycled materiaal is gebruikt. Bij een schoolgebouw van kalkzandsteen is dat hoogstens 10%. In nauwe samenwerking met de architect is ook nog een aantal vierkante meters toegevoegd voor dorpsactiviteiten. Een schenking van het dorpsbelang hielp hierbij

By |Geen categorie|

VDH grondlegger energieneutraal, demontabel, stekkerklaar schoolgebouw Dijk en Waard

Met ruim 1 jaar winst in bouwtijd is basisschool De Nieuwe Draai opgeleverd. Aanbesteding van een doorwrocht onderwijskundig programma van eisen met de methode 'Design & Build' maakt dat het schoolteam blij is met een school die uitblinkt in rustige

By |Geen categorie|

VDH presenteert kernboodschap aan Minister van OCW

In opdracht van de Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs huisvesting heeft VDH de leden in diverse regio’s van Nederland geraadpleegd over kansen en belemmeringen in onderwijs-wetten en de voorstellen die de regering nu wil doen. Kern van de boodschap is dat in

By |Geen categorie|

VDH-adviseur hielp MBO-Utrecht kiezen bij nieuwbouw Onderwijsboulevard

Met een vergevorderd definitief ontwerp was de opdracht om het onderwijskundig concept van ‘persoonlijk leren’ voor 11 academies van deze ROC optimaal te implementeren. VDH betrok daarbij uitdrukkelijk de studenten als beslissers van de toekomst. De kernwaarden van het onderwijsconcept

By |Geen categorie|

Hans v.d. Hek inventariseert knelpunten i.o. van de LVO. Uw inbreng is welkom!

Als LVO willen wij de positie van en de kennis over de onderwijshuisvesting verbeteren. Het verbeteren van de positie van de onderwijshuisvesting kan door het belang van goede huisvesting en de knelpunten die de werkvloer in de praktijk tegen komt

By |Geen categorie|

Nieuwe visie op onderwijsomgeving | Onderwijs Special van de Andere Krant

Als programmamanager transitie MBO Utrecht vond ik de verbinding tussen wat onderwijskundig de bedoeling was aan herkenbare huisvesting voor de 11 academies afzonderlijk en in onderlinge samenhang. Studenten daarbij betrokken als beslissers van de toekomst. De bouwplannen waren al zeer vergevorderd. Ik heb een inhoudelijke inhaalslag gemaakt onder

By |Geen categorie|
Go to Top