In opdracht van de Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs huisvesting heeft VDH de leden in diverse regio’s van Nederland geraadpleegd over kansen en belemmeringen in onderwijs-wetten en de voorstellen die de regering nu wil doen.

Kern van de boodschap is dat in sterk verouderde schoolgebouwen het maximaal ontplooien van leerlingen niet kansrijk is. Er is geen geld om de verouderde voorraad van schoolgebouwen energie-neutraal te maken.  Ouders worden niet ontzorgd door verschillende wetgeving tussen school en kinderopvang.

Te weinig geld om praktijkonderwijs in stand te houden. De economie schreeuwt om vaklui.

De LVO beraadt zich hoe met steun van collega-organisaties de kernboodschap van VDH aan de Minister zal worden aangereikt. De leden vragen om doen. Rapporten zijn er genoeg.