Project Description

Amsterdam / schoolbestuur Westelijke Tuinsteden

Neem vrijblijvend contact op

Amsterdam, Nederland

In Sloterdijk, grenzend aan de Zuidas, wordt in de plint van een geprojecteerde woontoren een IKC ‘Het Meesterwerk’ ontwikkeld. Ook een combinatie van een nieuw te bouwen IKC met een bestaand tennispark is een ontwikkelopdracht voor VDH. Geen alledaagse kost, maar twee flinke kluiven.

De omgeving telt zwaar mee. Metro, trein en auto zorgen voor geluids- en fijnstofproblemen. Eisen van de architect van de woontoren en een bedachte boom in het midden van de school gaven voldoende hoofdbrekens voor de brandcompartimentering en het binnenklimaat bij ‘Het Meesterwerk’. Het snel eigen maken van ander vakjargon dan de onderwijswetgeving was een vereiste in de advisering naar het schoolbestuur. Doorvragen op de bedoeling van ontwerpers, ontwikkelaars en schoolbestuur was de kern van de opdracht. Deze drie (opnieuw) met elkaar  verbinden bracht uiteindelijk een gedragen ontwerp. Maar de implementatie van deze projecten lag veel meer in de omgeving van de IKC’s.

Een bestaande tennisvereniging opnieuw plekken in combinatie met een gymzaal en een IKC gaf de nodige weerstand in de buurt en ook bij de tennisvereniging. Niet iedereen wilde een groen tennispark opgeven voor tennissen in twee bouwlagen. Ook de ‘dove gevel’ naar de school gaf de nodige scenario’s. Er is wat afgeschoven met de gymzaal in relatie met geluid en bezonning voor omwonenden.

In beide gevallen was de manier van omgaan met (begrijpelijke) weerstand doorslaggevend voor succes. Hierbij heeft VDH gebruik gemaakt van het zelf ontworpen interventie-schema (cirkel van gedragsbeïnvloeding):

interventie resultaat Relatie
Toedekken +
Ontlopen
Confronteren + +
Forceren +
Helpen + +
Negeren

De crux daarbij was om de ‘ongeschreven regels’ van gedragsbeïnvloeding boven water te krijgen. Daarmee worden wederzijds kansen en belemmeringen helder, die gewoonlijk onder tafel blijven en het proces ongemerkt blijven sturen. In de opdracht Rotterdam en Amsterdam heeft de methodiek van ‘hernieuwd verbinden’ hierbij succes gehad.

Project Details

DATE

januari 1, 2019 – februari 1, 2020

Opdrachtgever

Westelijke Tuinsteden

PROJECT TYPE

Onderwijshuisvesting

Neem vrijblijvend contact op

FIRST NAME *
LAST NAME *
EMAIL ADDRESS *
PHONE NUMBER

SUBJECT

HOW CAN WE HELP?