Project Description

Heeft u een Integraal Huisvestingsplan nodig?

Neem vrijblijvend contact op

Lansingerland, Nederland

Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk gefuseerd tot Lansingerland, ieder met een eigen identiteit en bevolkingssamenstelling. Als sparring-partner gevraagd om de totstandkoming van het Integraal Huisvestings Plan [IHP] op inhoud en proces te begeleiden.

Een jonge ambtelijk organisatie waar praktisch en snel wordt geschakeld helpt ontzettend. Ervaring, gedegen kennis en extra netwerk bracht onze toegevoegde waarde voor Lansingerland. Een sfeer van onderling vertrouwen tussen wethouder en schoolbestuurders bracht gezamenlijk draagvlak naar de gemeenteraad, die 42 miljoen beschikbaar stelde voor de uitvoering van het IHP. Parallel is ook de verordening huisvesting onderwijs van een update voorzien, zodat het juridisch toetsingskader weer van deze tijd is.

Nu de uitvoering van start gaat spraken de partners af om per project ook afspraken vast te leggen over locatiegebonden kosten naast het bouwbudget. Een afsprakenbrief, als onverbrekelijk geheel met de beschikking van de gemeente, weerspiegelt ook dat partners mogelijke risico’s vooraf beter in beeld hebben. Rechtmatigheid en doelmatigheid gaan hand in hand.

Voordat een project start wordt een haalbaarheids-scan uitgevoerd naar verkeer, geluid, fijnstof,  bestemmingsplan, maar ook naar de mate waarin duurzaamheid kan worden toegepast qua energie en circulair bouwen.

Tijdelijke huisvesting met wissellocaties wordt op tijd gerealiseerd. De verbouw-caroussel kan in 2020 gaan draaien. Een mooi resultaat voor een VINEX-gemeente in het Groene Hart

Project Details

DATE

Oktober 1 2019 – juni 1 2020

OPDRACHTGEVER

Gemeente Lansingerland

PROJECT TYPE

Integraal Huisvestingsplan

Neem vrijblijvend contact op

VOORNAAM *
ACHTERNAAM *
EMAIL ADRES *
TELEFOON NUMMER

ONDERWERP

HOE KUNNEN WE JE HELPEN?