Weet u al waarmee wij u kunnen helpen? Neem dan direct contact op.

Neem vrijblijvend contact op

Kwaliteit boven kwantiteit

Bij gemeenten, onderwijs- en welzijnsorganisaties zijn wij specialist in het oplossen van complexe maatschappelijke en huisvestingsvraagstukken. We maken beleid toepasbaar door het te vertalen naar de praktijk.

Als adviesbureau bestaan we ruim 15 jaar en hebben ca. 10 adviseurs continue bij opdrachtgevers aan het werk. Wij leveren beleidsadviseurs, interim-managers, projectleiders en organisatie-adviseurs voor de inhoudelijke vakgebieden welzijn, sport, zorg, cultuur, onderwijs en de ontwikkeling en de realisatie van maatschappelijke voorzieningen.

Wij zijn gespecialiseerd in 7 vraagstukken:

  • Projectleider
  • Strategisch beleidsadviseur
  • Organisatie advies
  • Integraal huisvestigingsplan
  • Innovator duurzaamheid
  • Sociaal domein
  • Maatschappelijke accommodaties

services-tabs-139154408

Waar onderscheiden we ons in?

Onze opdrachten zijn zelden eendimensionaal. Projecten hebben naast een inhoudelijke component vaak ook een (sluimerend) organisatievraagstuk. Ook coaching is in een aantal gevallen onderdeel van de oplossing. Het is bekend dat ruim 70 % van de verandertrajecten strandt door een aanpak op alleen structuur en systemen. VDH onderscheidt zich door juist de onderstroom van drijfveren, ambities en de bedoeling mee te nemen. Daarbij verbinden wij het bestuurlijk niveau met de werkvloer. We doen dat met hoog opgeleide professionals, die ook uitdaging en humor niet schuwen.

Neem vrijblijvend contact op

Projectleider

Wij van VDH-managers werken gestructureerd, planmatig en navolgbaar. Wij zorgen voor verbinding bij tegenstrijdige belangen. We schakelen snel tussen werk- en denkniveaus en type personen. Wij zijn verbinders, gericht op resultaat, relatie en toepasbaarheid.

Meer informatie

services-tabs-139154408

Wat kan VDH-managers voor jou betekenen?

Binnen een overvloed aan informatie komen wij snel tot de kern. Wij kennen zowel de wereld van gemeenten als die van schoolbesturen door en door. Door onze vaardigheden op het gebied van projectleiding- samen met Hans van der Hek zijn achtergrond als organisatieadviseur en provocatief coach- is VDH-managers in staat om processen, inhoud, organisatie en mensen met draagvlak aan elkaar te verbinden.

services-tabs-139154408

Strategisch Beleidsadviseur

Strategisch adviseren zit ons in het bloed. Voordenken en doen in een constant veranderend krachtenveld. Vaak als directe ondersteuner van een College van Bestuur bij een welzijns- of onderwijsinstelling of een wethouder bij een gemeente. We werken van abstract naar operationeel en vice versa. Dus van visievorming tot implementatie in jouw praktijk.

Wij vragen ruimte en hebben het lef om te zeggen wat intussen niet meer wordt gezegd. Noem het de dossiers waar niemand meer aan durft te komen. Onze toegevoegde waarde is dat we smeulende complexe problemen oplossen met nieuwe en daarmee onverwachte combinaties die de belangen van partijen weer verenigen. Wij zetten jargon om in begrijpelijke taal.

Daarbij zijn wij steeds kritisch op eigen handelen en het effect daarvan op anderen. Bestuurders helpen wij hiermee om zaken evenwichtig en oplossingsgericht aan te pakken

Meer informatie

services-tabs-139154408

Wat kan VDH-Managers voor u betekenen?

Als externe adviseurs hebben wij het voordeel nog niet ‘gestoffeerd’ te zijn met de heersende manier van doen. Dit geeft ruimte om andere interventies- dan tot op heden toegepast- voor te stellen. Wij werken via de zogenoemde ‘mens benadering’. Dat wil zeggen dat wij erin geloven dat alleen draagvlak beleid toepasbaar kan maken.

services-tabs-139154408

Workshops

Er wordt altijd gewerkt aan een eigen casus. Je gaat dus met concreet resultaat naar huis, waarmee je de volgende dag verder kan. Beleid toepasbaar maken is onze niche. Op dit moment stellen wij de volgende workshops beschikbaar:

  • Workshop opdrachtgever / -nemerschap
  • Workshop bouwheerschap
  • Workshop vorming Integraal Kind Centrum vanuit de bedoeling
Meer informatie

Organisatie advies

Loopt uw organisatie vast, spelen er dingen binnen het bedrijf en ziet u door de bomen het bos niet meer? Dan kunt u gebruik maken van onze expertise als organisatieadviseur. Bij organisaties vinden er voortdurend veranderingen plaats, maar niet iedereen is het altijd eens met deze veranderingen. Loopt uw organisatie tegen één van de bovenstaande dingen aan? Dan kunnen wij u helpen!

Meer informatie

services-tabs-139154408

Wij ontwerpen organisaties die in de toekomst houdbaar zijn, met respect voor het verleden. En aanvullen bij eerdere opdrachten. Onze meerwaarde zit er vooral in dat wij niet alleen aangeven in welke mate de organisatie aanpassing verdient, maar ook in onze proces-aanpak medewerkers meenemen in hun belang om mee te veranderen.

services-tabs-139154408

Integraal Huisvestigingsplan

Het Integraal Huisvestingsplan geeft de toekomstige voorzieningenstructuur en investeringen weer en wordt in 2020 verplicht. Dit is van betekenis voor de leefbaarheid in steden, maar ook voor het voortbestaan van de school als ontmoetingsplek in kleine kernen van gebieden waar de bevolking krimpt.

Meer informatie

services-tabs-139154408

Werkwijze

Allereerst moeten de feiten op tafel en wordt een kort haalbaarheidsonderzoek gedaan, waarbij vooraf ook de risico’s in beeld gebracht worden. Daarna is het tijd om te onderhandelen, uitruilen, herschikken en posities te zekeren. Kortom; de puzzel leggen en vaststellen. VDH-managers heeft verstand van inhoud en proces in het doolhof van de onderwijswetgeving en jurisprudentie, maar ook kennis van vakgebieden als verkeer, milieu, stedenbouw en bestemmingsplannen. Het resultaat is een werkelijk integraal beleidsmatig kader voor de onderwijshuisvesting: financieel, onderwijs-inhoudelijk en ruimtelijk. Deze integrale kennis en de begeleiding van het bestuurlijk traject onderscheidt ons van anderen. Onze roots liggen zowel bij gemeenten als schoolbesturen.

Innovator Duurzaamheid

Met onze kennis en ervaring van genormeerde budgetten en de gesplitste verantwoordelijkheden bij renovatie en nieuwbouw van scholen, zijn wij in staat om ieder zijn deel te laten pakken bij de- intussen wettelijk verplichte- duurzaamheidseisen. Wij verbinden daarbij gemeente en schoolbesturen met het jargon van de bouwkunde en installatietechniek.

Meer informatie

services-tabs-139154408

Wat kan VDH-Managers voor u betekenen?

Bij de Hogescholen Nederland begeleiden we elk jaar studenten op het gebied van duurzaamheid. In business-cases wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van verduurzaming bij nieuwbouw, bestaande bouw of vernieuwbouw. Zowel voor renovatie als nieuwbouw van scholen bieden wij een pakketkeuze aan bestaande uit BENG = Bijna Energie Neutrale Gebouwen, ENG = Energie Neutraal Gebouw of NOM = Nul Op de Meter. Dit is inclusief een verdeelsleutel wat gemeenten en schoolbesturen daarvoor betalen. Uitgangspunt is om eerst de schil van een gebouw aan te pakken, pas daarna volgen de installaties.

Referenties

Neem vrijblijvend contact op

VOORNAAM *
ACHTERNAAM *
EMAIL ADRES *
TELEFOON NUMMER

ONDERWERP

HOE KUNNEN WE JE HELPEN?