Integraal Huisvestings Plan voor Primair, Speciaal en Voortgezet onderwijs

Gemeenten stellen een Integraal Huisvestings Plan (IHP) op om de investeringen in de onderwijs-huisvesting voor meerdere jaren te bepalen. Om een IHP op te stellen, is een goede analyse van de huisvestingsbehoefte noodzakelijk. Door de juiste analyse van de toekomstige huisvestingsbehoefte ontstaat er een beter aanbod in diversiteit van onderwijsconcepten, betere spreiding en een goede bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen. In samenspraak met schoolbesturen en scholen wordt er een IHP gemaakt waarbij partijen als partners een gedragen huisvestingsbeleid ontwikkelen.

Het  Integraal Huisvestings Plan geeft de toekomstige voorzieningenstructuur en investeringen weer. Dit is van betekenis voor de leefbaarheid in steden, maar ook voor het voortbestaan van de school als ontmoetingsplek in kleine kernen van gebieden waar de bevolking krimpt.

Wij hebben op dit moment direct adviseurs beschikbaar die aan de slag kunnen. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden tijdens een kop koffie.

Werkwijze

Allereerst moeten de feiten op tafel en wordt een kort haalbaarheidsonderzoek gedaan, waarbij vooraf ook de risico’s in beeld gebracht worden. Daarna is het tijd om te onderhandelen, uitruilen, herschikken en posities te zekeren. Kortom; de puzzel leggen en vaststellen.

VDH-managers heeft verstand van inhoud en proces in het doolhof van de onderwijswetgeving en jurisprudentie, maar ook kennis van vakgebieden als verkeer, milieu, stedenbouw en bestemmingsplannen. Het resultaat is een werkelijk integraal beleidsmatig kader voor de onderwijshuisvesting: financieel, onderwijs-inhoudelijk en ruimtelijk. Deze integrale kennis en de begeleiding van het bestuurlijk traject onderscheidt ons van anderen. Onze roots liggen zowel bij gemeenten als schoolbesturen.

Bij het maken van een IHP stellen wij ons steeds de vraag: Wat is de bedoeling? IHP gaat in de kern over twee dingen: strategisch onderhandelen tussen gemeente en schoolbesturen en het behouden en verbeteren van de relatie, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

De schaal waarop oplossingen worden gezocht is steeds meer gebiedsgericht. Er wordt gezocht naar combinaties van scholen en andere voorzieningen. Clusteren is geen doel op zich, maar maakt meer mogelijk met hetzelfde geld. Daarbij waken wij dat de integraliteit van het plan niet leidt tot integrale verlamming. Met partners open en eerlijk communiceren, ook als zaken niet haalbaar zijn, is de crux voor succes.

Waarom zou je kiezen voor VDH-Managers?

Een technisch Integraal Huisvestings Plan maken kunnen velen. Herstel van- of het leggen van- relaties tussen belanghebbenden is de niche van VDH-Managers. Uiteindelijk maakten we juist daar het verschil mee voor gemeenten als Zaanstad, Alkmaar en Lansingerland.  Wij brengen u dan ook op verzoek in contact met een van deze gemeenten. Dan kunt u zelf vragen hoe wij te werk gaan en wat het deze gemeenten heeft opgeleverd.

Wat wij beloven, doen we!

  • We verdienen onze kosten terug.
  • We gaan door, waar anderen stoppen.
  • We maken beleid en maken beleid ook toepasbaar.
  • We vernieuwen steeds door ons zelf opnieuw uit te vinden. Ervaring is vluchtig.
  • Meester-/gezel-principe: We coachen steeds meer beginnende adviseurs zodat zij steeds beter hun eigen richting op inhoud en proces kunnen bepalen en zich zo snel ontwikkelen in hun vak.
  • Unieke combinatie van kennis op inhoud en proces bij interim-invulling, organisatieadvies en coaching.
  • Continue dienstverlening door schaduwmanagement.

Wij staan u graag te woord. Vul geheel vrijblijvend het contactformulier in.