Waarom een workshop van VDH-managers?

Er wordt altijd gewerkt aan een eigen casus. Je gaat dus met concreet resultaat naar huis, waarmee je de volgende dag verder kan. Beleid toepasbaar maken is onze niche.

Workshop opdrachtgever / -nemerschap

Een slechte opdracht geeft vaak dito resultaat. Je wordt meegenomen in het richten van een opdracht en je vertaalt dit daarna in inrichten en verrichten. Je gaat naar huis met een (bestuurs-) opdracht met SMART-doelen, prestaties, capaciteit, geld en eigenaarschap in rollen, taken en bevoegdheden. Leer afpellen, kom tot de kern en boek daardoor resultaat.

Data:

De eerste vrijdagochtend van de maand.

Locatie:

Omgeving Amersfoort.

Prijs:

Slechts €450,00 exclusief BTW.

Let op: De workshop gaat door bij minimaal 5 aanmeldingen.

Aanmelden kan door op de onderstaande button te klikken of een e-mail te sturen naar: hvanderhek@vdh-managers.nl

Workshop bouwheerschap

Je leert de fases van de planontwikkeling en de daarbij behorende verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de bouwheer. Tevens ga je aan de gang met een middel om de risico’s van een project te beheersen. De volgende dag kan je aan de gang met een afspraken-brief, die scherp vastlegt wat de acties en verantwoordelijkheden over een weer zijn. Je concern-controller zal blij zijn!

Dit zeiden anderen: “Hans weet hoe de hazen lopen en is daarom voor mij een inspirerende en realistische sparring-partner. Hij is innoverend en gericht op praktische toepasbaarheid”.

Data:

De laatste vrijdagochtend van de maand.

Locatie:

Omgeving Amersfoort.

Prijs:

Slechts €450,00 exclusief BTW.

Workshop vorming Integraal Kind Centrum vanuit de bedoeling

Jouw bedoeling vergt al bij de start een goede omgevingsanalyse. Immers past jouw bedoeling bij de behoefte van toekomstige klanten? Om goed te weten waar je aan begint is het ook nodig om een locatie-studie uit te voeren. Wat zijn de kansen en risico’s van zaken als geluid, verkeer en bestemmingsplan?

Voor beide zaken hebben wij een concrete en compacte aanpak bij de start. Vervolgens benoemen we samen met school en kinderopvang wat de inhoudelijke doelen zijn voor het kind en de leerkracht. Wat zijn de voordelen en waar moeten we samen oplossingen zoeken? De projectleider zorgt voor afstemming van pedagogische visies, het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn, maar ook van de verschillende CAO’s en de zorgstructuur. Dit wordt vastgelegd in fasedocumenten voor zowel de bouw, het beheer als de programmering.

Wij zijn bekend met de wetgeving nu en straks, gewend aan complexe huisvestingsvragen en hebben een rechte rug cq uithoudingsvermogen getoond in eerdere trajecten. Interesse? Op locatie verzorgen wij graag een presentatie.

Neem vrijblijvend contact op