Een basisschool waar 53% gerecycled materiaal is gebruikt. Bij een schoolgebouw van kalkzandsteen is dat hoogstens 10%. In nauwe samenwerking met de architect is ook nog een aantal vierkante meters toegevoegd voor dorpsactiviteiten. Een schenking van het dorpsbelang hielp hierbij om naast kinderopvang en jeugdzorg de ontmoeting te realiseren.

Een prachtig gebouw waar kinderen zich op jonge leeftijd bewust worden van de noodzaak om zuinig om te gaan met hun wereld. De gemeente Sudwest Fryslan zette, samen met VDH-Managers, de schouders onder deze school van de toekomst.