Mijn inleiding is gebaseerd op ervaringen bij verschillende gemeenten en schoolbesturen. Het is niet de waarheid maar een helpende hand voor jullie eigen proces. Bij een IHP worden vanwege het woord integraal allerlei zaken betrokken die het kernproces (welke scholen waar, tegen welke prijs?) ook kunnen verlammen.

Hoe ziet een Integraal Huisvestingsplan er nou precies uit?

Op pagina 1 stellen we met elkaar vast: wat is de bedoeling? Of meer concreet wat is de bestuurlijk ambitie van gemeente en schoolbesturen bij de actuele onderwerpen ( BENG, duurzaam, renovatie). IHP is 80 % relatie en leefwereld en 20 % regels in de systeemwereld.

Pagina 2: wat heb je nodig om straks de puzzel van scholen voor de toekomst te leggen. Ik heb meerdere gemeenten geholpen zoals kortgeleden Lansingerland (Jeffrey Quartel) en Sudwest Fryslan (Janke Hof) met het beslis klaar maken van de gegevens die nodig zijn. Denk daarbij aan een overzicht van beschikbaar budget, inclusief de bundeling van geldstromen van gemeente/schoolbesturen en alternatieve financieringsvormen, als in Gouda gemaakt.

Daarnaast een eenvoudig overzicht van scholen met achtereenvolgens stichtingsjaar en moment van toetsing na 15 jaar of anders, BVO, leegstand, leerlingenprognose nu + 15 jaar en zaken als tussenmaatregel renovatie met toetsingscriteria eventueel in combinatie met SUVIS en resterende kapitaallasten van bestaande gebouwdelen. Dat is sommen maken als voorwerk.

Pagina 3: daar maak je een plattegrond van de scholen met de voedingsgebieden en de net bij de gemeentegrens gelegen buurtscholen. Dat is ook in een regio-aanpak mogelijk. De plattegrond is echt een middel met de gegevens op pagina 2 om met de huisvestings-adviseurs 2 werkateliers te houden als voorwerk voor bestuurlijke behandeling.

Pagina 4 geeft de opbrengst van de 2 werkateliers weer in de vorm van ambtelijke overeenstemming en dillema’s. Dan komt ook de vraag waarom we altijd versteend bouwen. Scholen staan zelden voor 40 of 60 jaar op de goede plek. Meebewegen met vergroening en vergrijzing zou veel geld schelen. Een succesvol team van een school zorgt voor aanvragen tot capaciteitsuitbreiding. Tien jaar later gaat de school minder en is er leegstand wat moeilijk of tegen een schijntje moet worden gevuld. Raar toch? Waarom niet modulair bouwen in semi-pemanente vorm. In de Vinexwijk Assendelft / Zaanstad met succes toegepast. De toekomst van het IHP vraagt mijns inziens omdenken naar ander bouwen ook uit het oogpunt van hoge kosten en voorlopig nog miljarden tekortschietende vergoeding. 

Pagina 5 gaat over het uitonderhandelen van de puzzel-stukjes. Wie clustert scholen op welke plek? Stand-alone scholen hebben niet langer prio. Onderscheidend onderwijs is de maat voor de belangstelling van ouders. Zie ook nieuwe wet ‘Meer Ruimte voor scholen’.

Pagina 6 geeft een uitvoeringsplan met prio-volgorde aan te pakken scholen. Daarmee worden ook de kapitaallasten zichtbaar voor de gemeente en de eventuele bijdrage van schoolbesturen bij voordelen in de exploitatie door BENG, SUVIS etc.

Pagina 7 daarin staan de concept-afsprakenbrieven tussen schoolbestuur en gemeente, die een onverbrekelijk onderdeel vormen met de gemeentelijke beschikking. Deze brieven zijn een middel om risico’s van projecten vroegtijdig met elkaar te delen en ervoor samen te tekenen. Scholenbouw gaat over veel geld met een lange doorlooptijd. Belanghebbende personen wisselen vaak tijdens de doorlooptijd van circa 4 jaar van plan tot oplevering.

Pagina 8 geeft aan voor welke scholen er een bouwkundige en installatietechnische schouw nodig was om te toetsen op nieuwbouw of renovatie.

Pagina 9 is voor de constructies van medegebruik en/of verhuur in het belang van een doorlopende leerlijn met kinderopvang of meer vierkante meters voor dorpshuisactiviteiten in plaats van het noodlijdende buurtcentrum. IHP uitbreiden met wat maatschappelijk echt noodzaak en urgentie heeft.

En tot slot pagina 10 met een kort haalbaarheidsonderzoek per project over wat we tegen komen aan risico’s qua bestemmingsplan, verkeer, milieu en wat de locatie gebonden kosten daarvan zijn  naast het budget onderwijshuisvesting om te vragen aan de gemeenteraad?

Kortom; met wat inhoudelijk voorwerk op gegevens en coaching op de onderhandeling is het jouw product en niet het zoveelste dikke rapport van een club die op afstand jullie toekomst bepaalt.