Met ruim 1 jaar winst in bouwtijd is basisschool De Nieuwe Draai opgeleverd. Aanbesteding van een doorwrocht onderwijskundig programma van eisen met de methode ‘Design & Build’ maakt dat het schoolteam blij is met een school die uitblinkt in rustige atmosfeer en met veel licht in de ruimtes. Het succes van team en gebouw in deze Vinex maakt dat de tweede fase binnenkort wordt aangekoppeld op de reeds voorbereide stramienen. Wanneer de bevolkingsopbouw in de wijk verandert of onderwijskundige ontwikkelingen dit vergen, dan beweegt de houtskeletbouw mee in omvang. Geen versteend schoolgebouw wat voor 40 jaar op de goede plek moet staan met dito risico’s voor leegstand of dure aanbouw.