Met een vergevorderd definitief ontwerp was de opdracht om het onderwijskundig concept van ‘persoonlijk leren’ voor 11 academies van deze ROC optimaal te implementeren.

VDH betrok daarbij uitdrukkelijk de studenten als beslissers van de toekomst. De kernwaarden van het onderwijsconcept werden concreet vertaald naar inrichtingswensen. Van instructie op locatie tot coaching op afstand werd een wensenlijst gemaakt van ‘must tot nice to have’.

VDH ontwierp een meetlat als middel, waarop de directies van de academies met een onderbouwd voorstel kwamen waar het College van Bestuur de handtekening onder heeft gezet. Het visualiseren van inrichting bleek de veranderkundige hefboom voor onderwijs-kundige vernieuwing. In de onlangs voltooide evaluatie kwam naar voren dat het betrekken van studenten en het bedrijfsleven intensief aandacht vergt. Kijk door de ogen van de klant!