Geen categorie

Bestuur advies VDH leidt tot circulaire Ontmoetingsschool in Arum

Door |2024-01-27T14:46:36+00:00december 22nd, 2023|Geen categorie|

Een basisschool waar 53% gerecycled materiaal is gebruikt. Bij een schoolgebouw van kalkzandsteen is dat hoogstens 10%. In nauwe samenwerking met de architect is ook nog een aantal vierkante meters toegevoegd voor dorpsactiviteiten. Een schenking van het dorpsbelang hielp hierbij om naast kinderopvang en jeugdzorg de ontmoeting te realiseren. Een prachtig gebouw waar kinderen zich

VDH grondlegger energieneutraal, demontabel, stekkerklaar schoolgebouw Dijk en Waard

Door |2024-01-19T14:22:05+00:00december 22nd, 2023|Geen categorie|

Met ruim 1 jaar winst in bouwtijd is basisschool De Nieuwe Draai opgeleverd. Aanbesteding van een doorwrocht onderwijskundig programma van eisen met de methode 'Design & Build' maakt dat het schoolteam blij is met een school die uitblinkt in rustige atmosfeer en met veel licht in de ruimtes. Het succes van team en gebouw in

VDH presenteert kernboodschap aan Minister van OCW

Door |2023-12-22T10:02:52+00:00december 22nd, 2023|Geen categorie|

In opdracht van de Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs huisvesting heeft VDH de leden in diverse regio’s van Nederland geraadpleegd over kansen en belemmeringen in onderwijs-wetten en de voorstellen die de regering nu wil doen. Kern van de boodschap is dat in sterk verouderde schoolgebouwen het maximaal ontplooien van leerlingen niet kansrijk is. Er is geen geld

VDH-adviseur hielp MBO-Utrecht kiezen bij nieuwbouw Onderwijsboulevard

Door |2023-12-22T10:00:30+00:00december 22nd, 2023|Geen categorie|

Met een vergevorderd definitief ontwerp was de opdracht om het onderwijskundig concept van ‘persoonlijk leren’ voor 11 academies van deze ROC optimaal te implementeren. VDH betrok daarbij uitdrukkelijk de studenten als beslissers van de toekomst. De kernwaarden van het onderwijsconcept werden concreet vertaald naar inrichtingswensen. Van instructie op locatie tot coaching op afstand werd een

Hans v.d. Hek inventariseert knelpunten i.o. van de LVO. Uw inbreng is welkom!

Door |2023-03-07T18:01:02+00:00maart 7th, 2023|Geen categorie|

Als LVO willen wij de positie van en de kennis over de onderwijshuisvesting verbeteren. Het verbeteren van de positie van de onderwijshuisvesting kan door het belang van goede huisvesting en de knelpunten die de werkvloer in de praktijk tegen komt goed onder de aandacht te brengen. Algemene termen over het tekort aan financiële middelen om

Nieuwe visie op onderwijsomgeving | Onderwijs Special van de Andere Krant

Door |2022-06-19T08:57:52+00:00juni 19th, 2022|Geen categorie|

Als programmamanager transitie MBO Utrecht vond ik de verbinding tussen wat onderwijskundig de bedoeling was aan herkenbare huisvesting voor de 11 academies afzonderlijk en in onderlinge samenhang. Studenten daarbij betrokken als beslissers van de toekomst. De bouwplannen waren al zeer vergevorderd. Ik heb een inhoudelijke inhaalslag gemaakt onder grote tijdsdruk vooraf aan de aanbesteding. Resultaat was een besluit van het College van Bestuur op aan te passen huisvestingszaken

Bouwstenen organiseert een online Actualiteitencollege op 6 juli

Door |2021-06-12T08:49:47+00:00juni 12th, 2021|Geen categorie|

Op dinsdag 6 juli 2021 organiseert Bouwstenen samen met de PO-Raad en de VNG een online Actualiteitencollege, speciaal voor scholen en gemeenten die een integraal huisvestingsplan willen opstellen of een bestaand plan willen actualiseren. Integrale plannen Het woord integraal bij huisvestingsplannen kan nogal verlammend werken. Er komt ook steeds meer bij kijken. Naast onderwijs kan

Een volwaardig Integraal Huisvestingsplan in 10 pagina’s

Door |2021-05-23T09:54:36+00:00april 24th, 2021|Geen categorie|

Mijn inleiding is gebaseerd op ervaringen bij verschillende gemeenten en schoolbesturen. Het is niet de waarheid maar een helpende hand voor jullie eigen proces. Bij een IHP worden vanwege het woord integraal allerlei zaken betrokken die het kernproces (welke scholen waar, tegen welke prijs?) ook kunnen verlammen. Hoe ziet een Integraal Huisvestingsplan er nou precies

Digitale LVO thema bijeenkomst 16 april

Door |2021-04-05T09:41:54+00:00april 5th, 2021|Geen categorie|

HOE ZET JE ALS KLEINE GEMEENTE EEN IHP OP? Het maken van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) lijkt een verplichting te worden. Ook als het geen verplichting is, heeft een IHP meerwaarde. Langjarig duidelijkheid, zicht op de opgaven van de totale portefeuille onderwijs en de kans om de samenwerking te verbeteren. Maar ook een hele opgave

Kinderconferentie in de gemeente Súdwest-Fryslân

Door |2020-12-24T11:37:26+00:00december 24th, 2020|Geen categorie|

Op vrijdag 16 april 2021 vindt de tweede Kinderconferentie plaats in de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF). Ongeveer 60 leerlingen van diverse basisscholen (groepen 7/8) uit de gemeente SWF gaan tijdens de conferentie aan de slag met diverse casussen/onderzoeksvragen en werken deze uit tot concrete adviezen. Het thema ‘School van de Toekomst’ is één van die thema’s/casussen die

Go to Top